Zabytki

Ratusz w Nowej Rudzie - z II poł. XIX wieku

Pierwszy ratusz pośrodku prostokątnego, pochyłego rynku - jako budowlę drewnianą na kamiennych fundamentach - wzniesiono w 1445 roku. W 1525 roku został on zmodernizowany, a w 1577 roku postawiono nowy - wzbogacony w 1595 roku o kramy chlebowe i mięsne. Obecny, trzeci ratusz został zbudowany w 1884 roku (po wielkim pożarze) w stylu biedermeier. W okresie 1892-1894 powiększono go poprzez podniesienie dachu oraz ozdobiono (portal, wykusze i okienne szczyty). W północno-zachodnim narożniku budynku postawiona została fontanna z barokową figurą Św. Floriana (1756 r.).

Czytaj więcej...


Zamek Stillfriedów

XVI-wieczny zamek – dawna rezydencja baronów von Stillfried – kilkukrotnie przebudowywany, w tym gruntownie w latach 1700-1730 prawdopodobnie wg projektu znanego włoskiego architekta Andrea Carove. Okazały czteroskrzydłowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem i pięcioosiowym portykiem zwieńczonym balustradą wznosi się na krawędzi skarpy tzw. górnego miasta i od strony południowo-zachodniej zamyka, wraz z dawnym placem przedzamcza, noworudzki rynek.

Czytaj więcej...


Wiadukt kolejowy

Potężna metalowa konstrukcja wiaduktu, wspartego na kamiennych filarach, wznosi się nad doliną Woliborki. Jest to najwyższy (ok. 40 m.) wiadukt kolejowy na trasie Wałbrzych-Kłodzko, często podziwiany przez miłośników kolei. Został poprowadzony po łuku, co w XIX wieku było posunięciem nowatorskim. Z racji tego podróż pociągiem na tej trasie stanowi niebywałą atrakcję dodając jeszcze wrażenia podczas przejazdu przez trzy tunele, z których najdłuższy (około 2,5km) znajduje się przed samym Wałbrzychem.

Czytaj więcej...


Pomnik św. Jana Chrzciciela

Pomnik z brązu, wykonany w 1909 r., przedstawiający scenę chrztu Chrystusa przez św. Jana Chrzciciela. Okalająca pomnik fontanna została wykuta ze strzelińskiego granitu. Pomnik usytuowany jest w Nowej Rudzie przed frontem ratusza.

Czytaj więcej...


Kamienne mosty na dawnym trakcie do rynku

Ponad 500 metrów dzisiejszej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczynającej się na dolnym krańcu rynku, obok fasady wejściowej zamku, poprowadzone jest starym traktem (zbudowanym po części na podbudowie dawnym murów obronnych miasta) i spiętym kamiennymi mostami. Pierwszy – ponad ulicą Podjazdową – wzniesiono w roku 1626, drugi – nad ul. Cichą oraz potokiem Woliborki – zbudowano prawdopodobnie także w wieku XVII.


Pomniki św. Jana Nepomucena

Czeski patron tonących i spowiedników doczekał się kilku pomników w Nowej Rudzie. Najstarszy z nich, datowany na 1706 rok, umiejscowiono przy moście na Włodzicy, u wylotu ul. Cmentarnej. Jest on jednym z najstarszych przedstawień świętego na Ziemi Kłodzkiej. Również przy moście u ujścia Woliborki do Włodzicy, na Placu Grunwaldzkim stoi inny pomnik św. Nepomucena z 1752 r.

Czytaj więcej...


Domki tkaczy-płócienników nad Włodzicą

Znajdują się przy ul. Nadrzecznej, przykrywając swymi sklepionymi podcieniami obecny ciąg pieszy. Datowane na przełom XVII i XVII weku. Pierwotnie drewniane, przebudowane z końcem XIX wieku, nadają miastu niekłamanego uroku.

Czytaj więcej...


Rejestr zabytków

Z Nowej Rudy wpisanych jest do rejestru zabytków ponad 30 obiektów i zespołów obejmujących m.in.: 5 obiektów sakralnych, 18 domów mieszkalnych, zespół pałacowy, park pałacowy, pałac (zamek), dwór, ratusz oraz dwa obiekty przemysłowe (wieża szybu „Anna” oraz baterie pieców szybowych). Do ewidencji Służby Ochrony Zabytków wpisano 283 obiekty, w tym m.in. Obiekty sakralne, 250 domów mieszkalnych, budynki szkolne i urzędowe, obiekty dworcowe i przemysłowe oraz 4 mosty i dwie wieże widokowe. Układ staromiejski w Nowej Rudzie jest objęty ścisłą strefą konserwatorską. W mieście ustanowiono dwie strefy ochrony konserwatorskiej oraz jedną strefę ochrony krajobrazowej. Wszystko to świadczy o bogatym dziedzictwie Nowej Rudy i potencjale, który należy wypromować.