Koło PTTK w Nowej Rudzie

www.kolo-nowaruda.klodzko.pttk.pl

 

We wtorek 29 stycznia w restauracji „Rycerska” w Nowej Rudzie sfinalizowano formalnie powstanie noworudzkiego koła PTTK. W drodze głosowania nadano mu nazwę „Gwarków noworudzkich”.

Noworudzkie koło PTTK W spotkaniu wzięło udział 36 osób, wśród których znaleźli się zaproszeni: Marek Krzan, prezes kłodzkiego oddziału PTTK, Piotr Janowski, członek zarządu oraz Joanna Dworakowska, pracownica biura. Goście czuwali nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań oraz całością zebrania, podczas którego ukonstytuował się nowo wybrany zarząd noworudzkiego koła. Nowym członkom wręczono legitymacje oraz odznaki PTTK. Obecnie pełnoprawnymi członkami jest już 25 osób, z czego jedna przeszła z kłodzkiego koła. Na spotkanie przybyły osoby, które jeszcze nie dopełniły wszystkich formalności, ale są zainteresowane członkostwem, bądź czynnym braniem udziału w podejmowanych przez koło inicjatywach. Wszystkie jeszcze chętne osoby proszone są o zgłaszanie się do punktu Informacji w Nowej Rudzie przy Rynek 2, gdzie uzyskają wszelkie niezbędne informacje, umożliwiające dołączenie do grupy. W najbliższych dniach zostanie sporządzony regulamin koła oraz plan pracy na rok 2013. Realizatorów działań turystycznych noworudzkie koło zaprasza do współpracy i wspólnego działania na rzecz krzewienia turystyki. W budowie jest strona internetowa noworudzkiego koła Koło patronatem medialnym objął tygodnik „Noworudzianin”.

www.kolo-nowaruda.klodzko.pttk.pl

Powrót


 
 
NOWA RUDA Turystyka Koło PTTK w Nowej Rudzie