Szlaki turystyczne

Szlak Dwie Wieże

Szlak „Dwie Wieże” łączy dwa punkty widokowe miasta Nowa Ruda, na których zlokalizowane są murowane wieże z czerwonego piaskowca.

Punkt na trasie Góra Wszystkich Świętych - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Świątynia miała stanowić wotum za ocalenie od dżumy, jaka miała miejsce w 1680 r. na terenie Ziemi Kłodzkiej. Wybudował ją prawdopodobnie Christoph Langer, miejscowy szewc, wg projektu Jacobo Carove, pierwotnie na planie wpisanego w kwadrat krzyża greckiego o zaokrąglonych narożach, zwieńczona wieloboczną, pozorną kopułą z latarnią. Budulec stanowił miejscowy kamień. W 1750 r. dobudowano od zachodniej strony nawę i 2 boczne kaplice. Kościół został odbudowany w latach 1994-2000. Są w niej pochowani członkowie rodziny von Morgante, ówczesnych właścicieli Słupca, włoskiego pochodzenia. W ołtarzu głównym z korynckimi kolumnami zwraca uwagę figura Matki Bożej Bolesnej, a we wnętrzu sztukaterie w stylu „auriculaire” zwanym w Bawarii „stylem małżowiny usznej”.

Punkt na trasie Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych  - powstała dzięki staraniom słupieckiej sekcji GGV - Kłodzkie Towarzystwo Górskie (niem. Glatzer Gebirgsverein). W 1889 r. wybudowano mini wieżę o wysokości 2,8 m. Góra Wszystkich Świętych była dużą atrakcją turystyczną, więc ok. 20 lat później sekcja GGV zaproponowała budowę nowej, wyższej wieży. 12 czerwca 1913 r. wmurowano pod jej budowę kamień węgielny. Niedługo potem oddano do użytku nową, 15 m, okrągłą, zwieńczoną galeryjką wieżę widokową, wznoszącą się na wysokości 648 m n.p.m. i wybudowaną z czerwonego piaskowca, której nadano imię feldmarszałka von Moltke. Po gruntowanym remoncie w 2011 r. można z niej podziwiać piękne panoramy Sudetów Wschodnich i Środkowych. 

Punkt na trasie Góra Anny - Kościół pw. św. Anny - wraz z pustelnią wzniesiony w 1644 r., jednonawowy, w stylu barokowym, przez fundację właściciela dóbr noworudzkich Bernharda II von Stillfrieda w miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy z 1515 r. Jeden z pierwszych barokowych kościołów górskich fundowanych przez szlachtę i arystokrację Ziemi Kłodzkiej. Znajduje się w nim drewniana, gotycka figurka św. Anny Samotrzeciej z 1495 r. W barokowym ołtarzu głównym obraz przedstawiający św. Annę uczącą Maryję i św. Joachima. Wokół kościoła i pustelni piaskowcowy mur wykonany przed 1810 r. oraz kamienny krzyż. 

Punkt na trasie Góra Anny - wieża widokowa z roztaczającą się z niej panoramą - Góra Anny uważana jest za jeden z lepszych punktów widokowych. Doceniano to już w II poł. XIX w. Zgodnie z przekazami w 1882 r. wzniesiono tutaj pawilon, a przy nim drewnianą platformę o wysokości 5 m., z której był widok na okolice. W 1906 r. pomost ten z konieczności pomniejszono. Wtedy pojawił się pomysł budowy murowanej wieży widokowej. Staraniem Carla Ferche, ówczesnego przewodniczącego noworudzkiej sekcji Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego, w 1911 r. zbudowano i oddano do użytku wysoką na 14 m wieżę z czerwonego piaskowca, na planie czworokąta. Do niedawna na wieży były zamontowane anteny i przekaźniki. Obecnie jest remontowana. Po przywróceniu jej pierwotnej funkcji będzie dostępna dla turystów.


 
 
NOWA RUDA Turystyka Szlaki Turystyczne