Aktualności http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news Thu, 27 Apr 2017 07:34:13 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – LOKALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1324-informacja-dla-przedsiebiorcow-lokalnych-rzemieslnikow http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1324-informacja-dla-przedsiebiorcow-lokalnych-rzemieslnikow

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zainicjował 2016 roku program wspacia dolnośląskiego rzemiosła. Kluczowym działaniem zaplanowanym na ten rok jest utworzenie platformy internetowej www.rzemioslo.dolnyslask.pl, inwentaryzującej i prezentującej dolnośląskie zakłady rzemieślnicze i ich ofertę.

Utworzenie kompletnej bazy adresowo-ofertowej umożliwi łatwy dostęp do bazy danych o rzemieślnikach prezentującą ofertę i dorobek rzemiosła dolnośląskiego.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich lokalnych rzemieślników zainteresowanych promocją na portalu do indywidalnych zgłoszeń do osoby prowadzącej projekt tj do Pani Aldony KanickiejUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, drogą mailową na adres alona.kanicka@umwd.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem (71) 776 91 48.

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 07 Apr 2017 09:21:29 +0000
INWESTYCJE MIEJSKIE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1323-inwestycje-miejskie http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1323-inwestycje-miejskie

Szanowni państwo

Rok 2017 to rok wielkich inwestycji w Nowej Rudzie. Dzięki naszemu udziałowi w Aglomeracji Wałbrzyskiej i pozyskanym w konkursach środkach Unii Europejskiej inwestycje przekroczą w tym roku 30 mln zł! To niezwykle ważne dla mieszkańców zadania, które prezentujemy poniżej wraz z przewidywanym czasem ich realizacji. Są tam drogi, ścieżki rowerowe, szkoły, parkingi, tereny zieleni, oświetlenie. Wspomnieć należy również o dużej inwestycji Zakładu Wodociągów na 26 mln zł, dzięki której powstanie m.in. kompostownia przy oczyszczalni ścieków oraz dalsza kanalizacja Drogosławia. Myślę, że to nie koniec gdyż jeszcze w tym roku będziemy starać się o środki na modernizację basenu otwartego przy ul. Fredry oraz o jakże ważne pieniądze na wymianę źródeł ciepła. Przedstawiamy Państwu te działania gdyż z pewnością w trakcie ich realizacji będą występować okresowe uciążliwości dla mieszkańców, za które przepraszamy.

PROGRAM INWESTYCJI

 

{gallery}aktualnosci/bs{/gallery}

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 07 Apr 2017 07:42:26 +0000
KOLEJNE MILIONOWE DOFINANSOWANIE. http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1322-kolejne-milionowe-dofinansowanie http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1322-kolejne-milionowe-dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż zadania: ścieżka rowerowa (Świdnicka - Piłsudskiego), oświetlenie (ul. Kłodzka) a także budowa parkingu (ul. Cmentarna) - otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie - 5 329 804,27 zł.(!) Całkowita wartość inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście(niska emisja), to ponad 6 mln 270 tys. zł.

W ostatnim czasie prawie każdy miesiąc przynosi nam wymierne korzyści z partnerstwa w Aglomeracji Wałbrzyskiej - mówi burmistrz Tomasz Kiliński. Przypomnę tylko o lutowym dofinansowaniu z AW w kwocie 2,9 mln złotych na termomodernizację szkoły w Drogosławiu, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz siedziby Urzędu Miejskiego. Mamy świadomość, iż skuteczne pozyskiwanie środków to przede wszystkim zintegrowane działania. Nie bez znaczenia pozostaje efektywna praca w samorządach o czym świadczy najwyższa ocena punktowa naszego wniosku, spośród 11 wybranych projektów - podsumowuje burmistrz.

 

Ścieżka rowerowa.

Inwestycja prowadzona jest na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kł. do ul. Cmentarnej. Poza wytyczoną drogą dla rowerzystów powstanie blisko 4 km nowej nawierzchni jezdni, zjazdy, niezbędna infrastruktura, chodniki dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz nowoczesne oświetlenie. Planowane zakończenie - jesień 2018 r.

 

Oświetlenie (ul. Kłodzka)

Oświetlenie uliczne o najwyższych parametrach technologicznych a przy tym ekonomicznych, powstaje przy trwającej obecnie modernizacji "Kłodzkiej". Łącznie 69 lamp typu LED na kwotę 400 tys. złotych. Obecny termin zakończenia prac - maj br.

 

Parking ul. Cmentarna (były targ)

BEZŁPŁATNY parking na 35 miejsc ( w tym 6 dla osób niepełnosprawnych), miejsce dla rowerzystów oraz szalet miejski, powstaną jeszcze w roku bieżącym. Obecnie wdrażana jest procedura przetargowa.

 

{gallery}aktualnosci/bi{/gallery}

TimeOut 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 29 Mar 2017 09:51:54 +0000
NOWE CHODNIKI NA WIOSNĘ. http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1321-nowe-chodniki-na-wiosne http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1321-nowe-chodniki-na-wiosne

Z końcem marca w Słupcu oddano do użytku ponad 350 m. nowych chodników. W czwartek (23.03) w obecności burmistrza Tomasza Kilińskiego, radnych oraz wykonawcy, odebrano wyremontowane ciągi pieszych przy ul. Kombatantów oraz Akacjowej. Łącznie na obie lokalizacje przeznaczono kwotę - 121 tysięcy złotych(!)

ul. Kombatantów

Zakończony własnie remont chodnika(192 m kostki betonowej) stanowił II etap całościowej modernizacji ulicy. W czerwcu ubiegłego roku za kwotę ponad 348 tysięcy złotych, powstała nowa nawierzchnia jezdni, zatoki parkingowe, chodnik (po stronie Intermarche) oraz kanalizacja deszczowa.

ul. Akacjowa

Władze miasta wsparte środkami z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, zmodernizowały kolejne 160 m chodnika. Prace stanowiły kontynuację zeszłorocznego zadania na kwotę 175 tys. zł.(dofinansowanie 150 tys. zł) W listopadzie ub. roku na odcinku od skrzyżowania z ul. Radkowską (kościół), do Topolowej położono - 1000 m nowego chodnika wraz z dojściami do poszczególnych posesji.

{gallery}aktualnosci/hou{/gallery}

TimeOut

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 29 Mar 2017 09:46:11 +0000
"Stoły Wielkanocne" http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1320-stoly-wielkanocne http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1320-stoly-wielkanocne

Już w najbliższą sobotę, serdecznie zapraszamy do hali sportowej przy ul. Kłodzkiej 16

{gallery}aktualnosci/wlk{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Tue, 28 Mar 2017 08:49:39 +0000
OGŁOSZENIE - REWITALIZACJA http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1319-ogloszenie-rewitalizacja http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1319-ogloszenie-rewitalizacja

Ogłoszenie (tutaj)

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Tue, 28 Mar 2017 08:44:48 +0000
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1315-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-dotyczacego-otwartego-naboru-partnerow-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1315-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-dotyczacego-otwartego-naboru-partnerow-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu

tutaj

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 10 Mar 2017 09:06:27 +0000
Harmonogram odbioru odpadów. http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1311-harmonogram-odbioru-odpadow http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1311-harmonogram-odbioru-odpadow

Centrum 1

Centrum 2 

Słupiec 1

Słupiec 2

Drogosław 1

Drogosław 2

SM Słupiec

SM Nowa Ruda

 

LEGENDA

 

 

{gallery}aktualnosci/rec2{/gallery}

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 03 Mar 2017 13:19:10 +0000
KOLEJNE INWESTYCJE ZATWIERDZONE! http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1310-kolejne-inwestycje-zatwierdzone http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1310-kolejne-inwestycje-zatwierdzone

Zgodnie z zapowiadaną realizacją dużych inwestycji, w czwartek(23.02) burmistrz Tomasz Kiliński podpisał umowę na kwotę blisko 2,9 mln zł na dofinansowanie ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej termomodernizacji obiektów publicznych. Zaraz po styczniowym przekazaniu dokumentów dot. remontu ul. Świdnickiej ( wartość ok. 17 mln zł); jest to kolejne duże zadanie, będące efektem wielomiesięcznych starań władz miasta.

W siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, podpisano umowę na "docieplenie" szkoły w Drogosławiu a także budynków: Ochotniczej Straży Pożarnej i Urzędu Miejskiego (Rynek 11). Zakres inwestycji na kwotę ok. 3,5 mln (dofinansowanie 2.883.338,34 ) w przypadku szkoły i OSP przewiduje także wymianę źródła ciepła. Wyłonienie wykonawcy oraz pierwsze prace, przewidziano na I połowę br.

Burmistrz nie krył zadowolenia z faktu termomodernizacji kolejnych budynków użyteczności publicznej. Dzisiejsza umowa jest efektem podjętych kilka lat temu decyzji o wspólnej budowie partnerstwa Aglomeracji Wałbrzyskiej – mówi burmistrz. Jak widać AW czyni skuteczne starania o pozyskanie dużych środków z funduszy europejskich. Podpisania umowa jest szczególnie ważna, gdyż w sposób bezpośredni przyczyni się do redukcji niskiej emisji a tym samym poprawy powietrza w mieście.

 

{gallery}aktualnosci/rayman{/gallery}

 

TimeOut 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Thu, 02 Mar 2017 12:46:20 +0000
Ogłoszenie o konkursie partnerskim http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1304-ogloszenie-o-konkursie-partnerskim http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1304-ogloszenie-o-konkursie-partnerskim

ogłoszenie konkurs partnerski

oferta_wzór

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 17 Feb 2017 12:08:03 +0000