Aktualności http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news Tue, 22 Aug 2017 04:36:07 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl WYMIEŃ PIEC – RUSZYŁ II NABÓR WNIOSKÓW!!!! http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1383-wymien-piec-ruszyl-ii-nabor-wnioskow http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1383-wymien-piec-ruszyl-ii-nabor-wnioskow

Z końcem lipca zakończony został nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca. Projekt realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki temu przedsięwzięciu, możliwa będzie wymiana pieca na kocioł gazowy, elektryczny, pompę ciepła lub kolektory słoneczne. Program Funduszu zakłada dotację na poziomie 25% a drugie tyle pochodzi z budżetu miasta. Łącznie przewidziana dotacja to - 50% inwestycji(!).

Ostatecznie do Urzędu wpłynęło 41 wniosków. Obecnie weryfikowane są pod względem formalnym. Jeszcze w sierpniu miasto przekaże komplet dokumentów do WFOŚiGW we Wrocławiu.

Kolejna szansa

Wszystkich zainteresowanych dotacją na wymianę pieca informujemy, że od 1 sierpnia ruszył kolejny nabór wniosków. Niezbędne dokumenty dostępne są w Urzędzie Miejskim pok. 205 (Dorota Habratowska), na stronie www.um.nowaruda.pl /zakładka Ogłoszenia Ważne/ a także na miejskim BIP-ie. Dokumenty przyjmowane są do 31 października br. w siedzibie UM (Rynek 11) bądź listowanie. Zadania realizowane w ramach wnioskowanej dotacji, muszą być zakończone do 30 czerwca 2018 r.

{gallery}aktualnosci/sa{/gallery}

 

TimeOut

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 11 Aug 2017 10:15:27 +0000
INFORMACJA http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1382-cccc http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1382-cccc

 

 

 

INFORMACJA

dla osób ubiegających się o przyznanie

pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie

stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

 

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne, kiedy miesięczna wysokość dochodu w jego rodzinie nie przekracza kwoty 514zł netto na osobę, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub gdy wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym

wyrównawczych, wykraczających poza zakres zajęć realizowanych w szkołach w ramach

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników

szkolnych.

 

Osoby, które zechcą ubiegać się o stypendium szkolne mogą otrzymać odpowiednie formularze w placówkach oświatowych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie lub na stronie: bip.mops.nowaruda.pl

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, powinien zawierać:

1. dokładne dane ucznia i wnioskodawcy oraz adres zamieszkania,

2. potwierdzenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia w danym roku szkolnym do danej szkoły

i klasy,

3. uzasadnienie przyznania świadczenia, w tym dokumenty potwierdzające wszelkie uzyskane

w rodzinie ucznia dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. sierpień br.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września br. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie.

 

Ponadto osoby, które złożą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, proszone są o gromadzenie faktur i rachunków dotyczących poniesione wydatki na cele edukacyjne ucznia.

Powyższe dowody zakupów będą stanowiły podstawę do wypłaty przyznanych świadczeń.

 

 

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 11 Aug 2017 10:11:52 +0000
PRACE NAD UCHWAŁĄ "ANTYSMOGOWĄ" http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1381-prace-nad-uchwala-antysmogowa http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1381-prace-nad-uchwala-antysmogowa

Zarząd Województwa Dolnoślaskiego przystąpił do sporządzenia uchwał Sejmiku ws. organiczenia niskiej emisji. Analogiczne "uchwały antysmogowe" już przyjął Sejmik Małopolski i Śląski. Dolny Śląsk i Mazowsze to kolejne regiony w których samorządowcy procedują normy służące walce z niską emisją.

Projekt dolnośląskiej uchwały przewiduje zakaz instalacji pieców, nie spełniających określonych norm. W nowo budowanych domach prawo obowiązywałoby już od stycznia 2018.

Do opalania nie wolno byłoby stosować: węgla brunatnego, paliw stałych z niego zrobionych, mułów węglowych i flotokoncentratów, oraz drewna o wilgotności większej niż 20%. Przepisy dotyczące zakazu stosowania "odpadów węglowych" miałyby wejść już od nowego roku.

Ograniczenie niskiej emisji a tym samym poprawa jakości powietrza w Nowej Rudzie, jest dla mnie sprawą priorytetową - mówi burmistrz Tomasz Kiliński. Wskaźniki zanieczyszczenia w sezonie grzewczym są nieubłagalne dla rejonów południowej Polski w tym także naszego miasta. Kotlinowe ukształtowanie terenu nie sprzyja prawidłowej cyrkulacji powietrza, potęgując problem. Jako samorząd wykorzystujemy wszystkie możliwe formy poprawy niekorzystnej sytuacji. Termomodernizacja obiektów publicznych, wraz z wymianą źródeł ciepła, akktywne współtworzenie inicjatyw regionalnych (Aglomeracja Wałbrzyska) projekty turystyczno-ekologiczne, programy dopłat dla mieszkańców, środki zewnętrzne nie pomijając edukacji wśród mieszkańców. Jako samorząd zapowiadamy aktywność w tworzeniu norm uchwały antysmogowej i przystąpienie do tego ważnego nie dla miasta i regionu procesu - podsumowuje burmistrz.

 

 

{gallery}aktualnosci/raf{/gallery}

 

 

treść uchwały: www.um.nowaruda.pl / zakładka-Aktualności oraz BIP.

TimeOut

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Fri, 11 Aug 2017 10:05:10 +0000
NABÓR WNIOSKÓW "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM" http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1376-nabor-wnioskow-tu-mieszkam-tu-zmieniam http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1376-nabor-wnioskow-tu-mieszkam-tu-zmieniam

Nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” (15.07 – 30.09.2017 r.)

Wyjątkowa inicjatywa społeczna – Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”.

III edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów, którymi fundacja wesprze najbardziej perspektywiczne cele.
W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

Projekty można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej:

http://granty.fundacja.bzwbk.pl

Regulamin dostępny na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl

Fundacja Banku Zachodniego WBK wesprze realizację 20 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 8.000 zł, dofinansuje 23 projekty kwotą 6.000 zł, 31 projektów kwotą 4.000 zł i 26 projektów kwotą  3.000 zł.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej

przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia dalej jako „Projekt”.Zachęcamy do brania udziału w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

 

{gallery}aktualnosci/bzwbk{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 02 Aug 2017 06:55:23 +0000
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017r. http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1375-obwieszczenie-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-10-lipca-2017r http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1375-obwieszczenie-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-10-lipca-2017r

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji.

Link do obwieszczenia: >>>TUTAJ<<<

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Wed, 02 Aug 2017 06:38:52 +0000
PRACA W ZPAS S.A. http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1374-praca-w-zpas-s-a http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1374-praca-w-zpas-s-a

ZPAS S.A. zatrudni od zaraz, na umowę o pracę osoby na następujące stanowiska:

Ślusarz spawacz – 4 osoby do zakładu produkcyjnego w Nowej Rudzie Słupcu przy ulicy Spacerowej 59
Ślusarz operator maszyn CNC – 6 osób do zakładu produkcyjnego w Nowej Rudzie Słupcu
Ślusarz lakiernik – 4 osoby do zakładu produkcyjnego w Nowej Rudzie Słupcu
Elektromonter – 10 osób do zakładu produkcyjnego w Nowej Rudzie przy ulicy Piłsudskiego 24, możliwość pracy w Wielkiej Brytanii
Grawer-frezer – 2 osoby do zakładu produkcyjnego w Nowej Rudzie Słupcu

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwijającej się firmie.
Bardzo dobre warunki pracy.
Bardzo dobre wynagrodzenie z pakietem socjalnym i opieką medyczną.

 

Więcej informacji:

http://zpasgroup.pl/praca

tel.: 74 872 0106

e-mail: praca@zpas.pl

 

 

{gallery}aktualnosci/pracazpas{/gallery}

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Mon, 31 Jul 2017 05:18:23 +0000
"POLSKO-CZESKIE ZABAWY Z KAWĄ" http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1373-polsko-czeskie-zabawy-z-kawa http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1373-polsko-czeskie-zabawy-z-kawa

{gallery}aktualnosci/swietokawy/{/gallery}

]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Aktualności strona główna Thu, 27 Jul 2017 10:16:34 +0000
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1371-gmina-nowa-ruda-oglasza-konkurs-fotoraficzny http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1371-gmina-nowa-ruda-oglasza-konkurs-fotoraficzny

Regulamin,

Informacje o konkursie

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Aktualności strona główna Wed, 26 Jul 2017 07:24:21 +0000
LETNIE KINO W BROUMOVIE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1368-letnie-kino-w-broumovie http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1368-letnie-kino-w-broumovie

{gallery}aktualnosci/broumovfilm/{/gallery}

]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Aktualności strona główna Tue, 25 Jul 2017 09:56:28 +0000
7. PÓŁMARATON MTB DOOKOŁA BROUMOVA http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1366-7-polmaraton-mtb-dookola-broumova http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/news/1366-7-polmaraton-mtb-dookola-broumova

Motto:

Dla naszych wspólnych przyjaciół, miłośników przyrody i jazdy na rowerze, odkrywców nieznanych miejsc, wielbicieli pięknych widoków...”

 

 

  1. Półmaraton MTB DOOKOŁA BROUMOVA


Organizator: DDM Ulita Broumov, IČ 00857785, Komenského 245, 550 01 Broumov

Dyrektor wyścigu: Jiří Rak, tel. 777 662 933, e-mail: J.Rak@seznam.cz

Szef zawodów: Miroslav Reims

Sędzia: ......... ....

Usługi medyczne: Pogotowie Broumov

Wyżywienie: Dana Seidlová

Data: Sobota, 19.08.2017 r.

Kategorie:

MA - Mężczyźni rocznik od 1983

MB - Mężczyźni rocznik od 1982 do 1968

MC - Mężczyźni rocznik 1967-1958

MD - Mężczyźni rocznik od 1957 roku i starsi

ZA - Kobiety rocznik od 1983

ZB - Kobiety rocznik1982 i starsze

TO - Tandemy i inne

SM - Sztafeta mężczyzn

SZ - Sztafeta kobiet

SMZ - Sztafeta mieszana

Wyłącznie dla uczestników Związku gmin Broumovská przygotowaliśmy kategorie:

SO - sztafety gminne dla osób ze stałym zameldowaniem na terytorium gmin Broumovska

SF – sztafety dla przedsiębiorstw, które mają siedzibę na terytorium gmin Broumovska


Trasa:

Leśne i polne drogi Broumovskich Ścian i Gór Suchych.

Szlak poprowadzi uczestników do mniej znanych miejsc i pięknych krajobrazów od Hejtmánkovic, Křinice, Martínkovice, Božanov, Otovice Šonov Rozmitalu (Broumov) Heřmánkovice, Ruprechtic (Meziměstí) Hyncice po Jetřichov.

Suma przewyższeń do 1200 m.

Długość trasy:

60,9 km dla sztafety: +23,3 km +15,0 km +22.6 km

Zgłoszenia:

01.05. 2017 r. -13.08.2017 r. pod adresem: http: //sport-reg.cz/registrace Zavod = 362,

Obecność:

sobota, 19.08.2017 r. od 8.00 do 9.30 Šolcovn

LOC: 50 ° 36'0,45 „N; 16 ° 17'44,3

Wpisowe:

300, - CZK osoby

450, - CZK tandemy+ sztafeta

płatne do 14 sierpnia 2017 na rachunek nr 78-8752740227 / 0100.

Wpisowe obejmuje:

numer startowy z chipem, przekąski, pomiar czasu, kupon na jeden posiłek, napój 0,5 litra i 1 bilet na loterię.

Start:

godz. 10.00 - Šolcovna Hejtmánkovice

Bufet regeneracyjny :

- jeden na 23,2 km - Otovice

- drugi na 37,7 km - Janovičky

Meta:

boisko do piłki nożnej Sokol Hejtmánkovice (około 200 metrów od punktu startowego)

Publikacja wyników:

19.08. 2017 r. do godz. 15.00.

Po zakończeniu półmaratonu odbędzie się loteria.

Nagrody:

Najszybszy indywidualny zwycięzca:

I miejsce: puchar i nagroda pienieżna w wysokości 3 000 CZK

II miejsce: nagroda pieniężna 2 000 CZK

III miejsce: nagroda pieniężńa 1 000 CZK

W kategorii kobiet:

I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości 1 000 CZK

 

Sztafeta:

I miejsce nagroda pieniężna w wysokości 450 CZK

 

Na trasie będą trzy premie górskie w wysokośc 300,- 200,- 100 CZK

 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas ceremonii.

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Kask rowerowy jest obowiązkowy.Aktualne informacje na www.okolobroumova.cz, www.ulita.org i www.bikeresort.cz.

 

{gallery}aktualnosci/maraton25{/gallery}

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności strona główna Tue, 25 Jul 2017 09:59:36 +0000