WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Miasto Nowa Ruda planuje przystąpić do konkursu pt. "HUMAN SMART CITIES Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców". Założeniem projektu jest wdrożenie w miastach, inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych.

Wypełnij ANKIETĘ

Info - tutaj

Powrót