POSIEDZENIE ZZG w NOWEJ RUDZIE.

W czwartek(28.09) z udziałem burmistrza Tomasza Kilińskiego oraz dyrektora generalnego Coal Holding - Andrzeja Zibrowa, odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Zawodowego Górników Region Noworudzko- Wałbrzyski.

Obrady w ratuszu, poprowadził Przewodniczący ZZG w Nowej Rudzie - p. Edward Śledź. Sprawozdanie Przewodniczącego dot. bieżącej działalności Związku poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości. Tomasz Kiliński przybliżył wykaz prowadzonych obecnie w mieście inwestycji, przedstawił najbliższe plany samorządu a także odpowiadał na pytania związkowców.

Kolejnym punktem spotkania był raport dyrektora Andrzeja Zibrowa dot. zaawansowania prac nad projektem "KWK Nowa Ruda węgiel koksujący". Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz złoża, przy wsparciu "miasta"( m.in uchwalenie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego); obecnie, złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej, inwestor będzie mógł złożyć wniosek o koncesję na wydobycie.

 

 

 

TimeOut

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności POSIEDZENIE ZZG w NOWEJ RUDZIE.