POSIEDZENIE ZZG w NOWEJ RUDZIE.

W czwartek(28.09) z udziałem burmistrza Tomasza Kilińskiego oraz dyrektora generalnego Coal Holding - Andrzeja Zibrowa, odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Zawodowego Górników Region Noworudzko- Wałbrzyski.

Obrady w ratuszu, poprowadził Przewodniczący ZZG w Nowej Rudzie - p. Edward Śledź. Sprawozdanie Przewodniczącego dot. bieżącej działalności Związku poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości. Tomasz Kiliński przybliżył wykaz prowadzonych obecnie w mieście inwestycji, przedstawił najbliższe plany samorządu a także odpowiadał na pytania związkowców.

Kolejnym punktem spotkania był raport dyrektora Andrzeja Zibrowa dot. zaawansowania prac nad projektem "KWK Nowa Ruda węgiel koksujący". Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz złoża, przy wsparciu "miasta"( m.in uchwalenie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego); obecnie, złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej, inwestor będzie mógł złożyć wniosek o koncesję na wydobycie.

 

 

 

TimeOut

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Urząd Aktualności POSIEDZENIE ZZG w NOWEJ RUDZIE.