SYBIRACY - DZIĘKUJEMY!

W minony wtorek(19.09), Związek Sybiraków w Nowej Rudzie, obchodził przypadający na 17 września - Światowy Dzień Sybiraka. Organizacji mającej siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury od lat przewodniczy p. Irena Dąbek. Poza działaniami statutowymi Koła, Sybiracy spotykają się z młodzieżą, bezpośrednio przekazując historię której doświadczyli. Wśród gości nie zabrakło burmistrza Tomasza Kilińskiego oraz dyrektora MOK - Wojeciecha Kołodzieja. Włodarz życzył wszystkim zgromadzonym dużo zdrowia i pogody ducha, dziękując za możliwość czerpania i przekazywania wiedzy historycznej kolejnym pokoleniom.

 

TimeOut

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności SYBIRACY - DZIĘKUJEMY!