GOTOWI NA SUKCES

W miniony czwartek(14.09); w Miejskim Ośrodku Kultury, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom projektu - "Jesteśmy gotowi na sukces". Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy współpracy: Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, noworudzkiego MOPS-u, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu oraz "Fundacji Rodzina po Rozwodzie".

Łącznie 13 beneficjentów projektu przez pół roku uczestniczyło w kursach zawodowych. Ostatecznie 11 osób przystąpiło do egzaminów czeladniczych i uzyskało kwalifikacje zawodowe w zawodach: kucharz, cukiernik i ślusarz. Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY, życząc powodzenia na rynku pracy.

Wręczenie dyplomów odbyło się w obecności burmistrza Tomasza Kilińskiego, prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej - Zbigniewa Ładzińskiego, kierownika MOPS Anny Frankowskiej oraz kierownika filii PUP w Nowej Rudzie Arlety Wieczorek.

 

TimeOut

Powrót