MILIONY NA TERENY ZIELONE.

W piątek(15.09) burmistrz Tomasz Kiliński, podpisał umowę dotyczącą modernizacji miejskich terenów zielonych. Harmonogram prac zakłada: wykonanie ścieżek, małą architekturę, doposażenie placów zabaw, wydzielenie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych a także wykonanie ogrodu deszczowego (element systemu proekologicznego gospodarowania wodą).Całkowita wartość zadania to 2 mln 437 tysięcy, przy wkładzie własnym Gminy - 365 tys. złotych. Planowane zakończenie - wrzesień 2018 r.

Inwestycja ma na celu poprawę jakości środowiska miejskiego oraz edukację ekologiczną – tłumaczy burmistrz. Środki w wysokości 85% pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na etapie projektowym, wyznaczonych zostało 6 punktów, gdzie m.in. wykonane zostaną nasadzenia a także powstaną urządzenia małej architektury(sportowo-wypoczynkowe). Wierzę że wskazane miejsca zyskają nową, lepszą jakość i tym samym spełnią oczekiwania mieszkańców -podsumowuje T. Kiliński.

 

Obszar 1: położony przy ulicy Aleksandra Fredry, w centralnej części miasta - powierzchnia terenu: 1,17 ha

Obszar 2: obejmuje teren położony przy Osiedlu XXX – lecia - powierzchnia terenu: 0,77 ha.

Obszar 3: obejmuje teren położony przy ulicy Kłodzkiej (na potrzeby opracowania nazywany parkiem)-powierzchnia terenu: 1,99 ha.

Obszar 4: obejmuje teren położony przy ulicy Kłodzkiej – powierzchnia terenu: 3,41ha.

Obszar 5: obejmuje teren położony przy ulicy Królowej Jadwigi oraz Mikołaja Kopernika, w centralnej części miasta – powierzchnia terenu: 0,28 ha.

Obszar 6: Obejmuje teren położony przy ulicy Bohaterów Getta – powierzchnia terenu: 0,12 ha.

Łączna powierzchnia terenów wyznaczonych do realizacji działań wynosi 7,74 ha.

 

TimeOut

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności MILIONY NA TERENY ZIELONE.