PRACE NAD UCHWAŁĄ "ANTYSMOGOWĄ"

Zarząd Województwa Dolnoślaskiego przystąpił do sporządzenia uchwał Sejmiku ws. organiczenia niskiej emisji. Analogiczne "uchwały antysmogowe" już przyjął Sejmik Małopolski i Śląski. Dolny Śląsk i Mazowsze to kolejne regiony w których samorządowcy procedują normy służące walce z niską emisją.

Projekt dolnośląskiej uchwały przewiduje zakaz instalacji pieców, nie spełniających określonych norm. W nowo budowanych domach prawo obowiązywałoby już od stycznia 2018.

Do opalania nie wolno byłoby stosować: węgla brunatnego, paliw stałych z niego zrobionych, mułów węglowych i flotokoncentratów, oraz drewna o wilgotności większej niż 20%. Przepisy dotyczące zakazu stosowania "odpadów węglowych" miałyby wejść już od nowego roku.

Ograniczenie niskiej emisji a tym samym poprawa jakości powietrza w Nowej Rudzie, jest dla mnie sprawą priorytetową - mówi burmistrz Tomasz Kiliński. Wskaźniki zanieczyszczenia w sezonie grzewczym są nieubłagalne dla rejonów południowej Polski w tym także naszego miasta. Kotlinowe ukształtowanie terenu nie sprzyja prawidłowej cyrkulacji powietrza, potęgując problem. Jako samorząd wykorzystujemy wszystkie możliwe formy poprawy niekorzystnej sytuacji. Termomodernizacja obiektów publicznych, wraz z wymianą źródeł ciepła, akktywne współtworzenie inicjatyw regionalnych (Aglomeracja Wałbrzyska) projekty turystyczno-ekologiczne, programy dopłat dla mieszkańców, środki zewnętrzne nie pomijając edukacji wśród mieszkańców. Jako samorząd zapowiadamy aktywność w tworzeniu norm uchwały antysmogowej i przystąpienie do tego ważnego nie dla miasta i regionu procesu - podsumowuje burmistrz.

 

 

 

 

treść uchwały: www.um.nowaruda.pl / zakładka-Aktualności oraz BIP.

TimeOut

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności PRACE NAD UCHWAŁĄ "ANTYSMOGOWĄ"