NABÓR WNIOSKÓW "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM"

Nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” (15.07 – 30.09.2017 r.)

Wyjątkowa inicjatywa społeczna – Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”.

III edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów, którymi fundacja wesprze najbardziej perspektywiczne cele.
W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

Projekty można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej:

http://granty.fundacja.bzwbk.pl

Regulamin dostępny na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl

Fundacja Banku Zachodniego WBK wesprze realizację 20 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 8.000 zł, dofinansuje 23 projekty kwotą 6.000 zł, 31 projektów kwotą 4.000 zł i 26 projektów kwotą  3.000 zł.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej

przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia dalej jako „Projekt”.Zachęcamy do brania udziału w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności NABÓR WNIOSKÓW "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM"