ZAKAZ NOSZENIA BRONI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 do 31 lipca 2017 r.

Od 18 do 31 lipca 2017 roku na obszarze województwa dolnośląskiego obowiązywał będzie zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Ograniczenia mają związek z 10 Światowymi Igrzyskami Sportowymi – The World Games 2017, które odbędą się we Wrocławiu w dniach od 20 do 30 lipca 2017 r. Zakaz wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową; 2) broń pneumatyczną; 3) miotacze gazu obezwładniającego; 4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: a) broń białą w postaci: – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, – kastetów i nunczaków, – pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, – pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, b) broń cięciwową w postaci kusz, c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

 Jak określono w art. 51 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji " kto nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlega karze aresztu albo grzywny".

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl