UMOWA NA PARKING - PODPISANA!

W minionym tygodniu, burmistrz Tomasz Kiliński podpisał umowę na budowę parkingu przy ulicy Cmentarnej. Przypomnijmy iż zadanie to a także: ścieżka rowerowa (Świdnicka - Piłsudskiego) i oświetlenie (ul. Kłodzka) - otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie - 5 329 804,27 zł.(!) Całkowita wartość inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście(niska emisja), to ponad 6 mln 270 tys. zł.

Wykonawcą robót na kwotę 1.081.346,45 jest firma STEINBUDEX - J.M Jerzy Majorek ze Świdnicy. Harmonogram prac zakłada utworzenie 29-ciu miejsc postojowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, 30 miejsc dla rowerów w tym 10 miejsc zadaszonych (wiata), budowa sanitariatów, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z powierzchni oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji wykonane zostanie również utwardzenie terenu kostką granitową w obrębie pobliskich placów i podwórek. Zakończenie - listopad br.

 

 

TimeOut

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności UMOWA NA PARKING - PODPISANA!