INWESTYCJE MIEJSKIE

Szanowni państwo

Rok 2017 to rok wielkich inwestycji w Nowej Rudzie. Dzięki naszemu udziałowi w Aglomeracji Wałbrzyskiej i pozyskanym w konkursach środkach Unii Europejskiej inwestycje przekroczą w tym roku 30 mln zł! To niezwykle ważne dla mieszkańców zadania, które prezentujemy poniżej wraz z przewidywanym czasem ich realizacji. Są tam drogi, ścieżki rowerowe, szkoły, parkingi, tereny zieleni, oświetlenie. Wspomnieć należy również o dużej inwestycji Zakładu Wodociągów na 26 mln zł, dzięki której powstanie m.in. kompostownia przy oczyszczalni ścieków oraz dalsza kanalizacja Drogosławia. Myślę, że to nie koniec gdyż jeszcze w tym roku będziemy starać się o środki na modernizację basenu otwartego przy ul. Fredry oraz o jakże ważne pieniądze na wymianę źródeł ciepła. Przedstawiamy Państwu te działania gdyż z pewnością w trakcie ich realizacji będą występować okresowe uciążliwości dla mieszkańców, za które przepraszamy.

PROGRAM INWESTYCJI

 

 

Powrót