NOWE CHODNIKI NA WIOSNĘ.

Z końcem marca w Słupcu oddano do użytku ponad 350 m. nowych chodników. W czwartek (23.03) w obecności burmistrza Tomasza Kilińskiego, radnych oraz wykonawcy, odebrano wyremontowane ciągi pieszych przy ul. Kombatantów oraz Akacjowej. Łącznie na obie lokalizacje przeznaczono kwotę - 121 tysięcy złotych(!)

ul. Kombatantów

Zakończony własnie remont chodnika(192 m kostki betonowej) stanowił II etap całościowej modernizacji ulicy. W czerwcu ubiegłego roku za kwotę ponad 348 tysięcy złotych, powstała nowa nawierzchnia jezdni, zatoki parkingowe, chodnik (po stronie Intermarche) oraz kanalizacja deszczowa.

ul. Akacjowa

Władze miasta wsparte środkami z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, zmodernizowały kolejne 160 m chodnika. Prace stanowiły kontynuację zeszłorocznego zadania na kwotę 175 tys. zł.(dofinansowanie 150 tys. zł) W listopadzie ub. roku na odcinku od skrzyżowania z ul. Radkowską (kościół), do Topolowej położono - 1000 m nowego chodnika wraz z dojściami do poszczególnych posesji.

TimeOut

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności NOWE CHODNIKI NA WIOSNĘ.