INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z uwagi na doniesienia prasowe mówiące o „bierności” Urzędu Miejskiego dot. informowania o przekroczeniu w dniu 20 grudnia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10, wyjaśniamy że dokument ten otrzymaliśmy w dniu 21 grudnia , co realnie wykluczyło skuteczny przekaz. Podobna sytuacja powtórzyła się 31 grudnia, kiedy normy ponownie zostały przekroczone o czym zostaliśmy poinformowani dopiero 2 stycznia(!).

Informacje przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Wrocławiu otrzymujemy z 1-2 dniowym opóźnieniem i zawsze docierają one "po czasie". W tej sytuacji wystosowaliśmy pismo do Wydziału Monitoringu Środowiska w/w instytucji, o techniczne rozwiązanie przekazywanych nieskutecznie dotąd informacji.

Aby umożliwić mieszkańcom monitorowanie zanieczyszczenia powietrza na bieżąco, na stronie www.um.nowaruda.pl oraz http://nowaruda.biuletyn.net/ zamieściliśmy bezpośredni link do danych pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jednocześnie przypominamy że z uwagi na jakość opału, warunki atmosferyczne oraz ukształtowanie terenu, w sezonie grzewczym przekroczenia będą występować.

TimeOut

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW