SESJA BUDŻETOWA

W ostatnią środę grudnia, odbyła się "budżetowa sesja" Rady Miejskiej. Zanim rajcowie przyjęli plan finansowy na 2017 rok, zrealizowano harmonogram przygotowanych uchwał. Tradycyjnie dokonano ostatnich zmian w tegorocznym budżecie. Prawie 47 tys. złotych przeznaczono na opłaty dot. gospodarki odpadami komunalnymi, 65 tys. na oczyszczanie miasta, 25 tys. na zakup materiałów do komunalnego zasobu mieszkaniowego, funkcjonowanie cmentarzy(4,5 tys.) oraz oświetlenie uliczne - 45 tys. złotych.

Odrębną uchwałę stanowił wykaz wydatków niewygasających w roku ubiegłym. Wśród nich wskazać należy: przebudowę ul. Świdnickiej (80 tys.), modernizację ciągów pieszych w rejonie ul. Topolowa - Akacjowa(63 tys.), ul. Kombatantów - II etap (58 tys.), kanalizację deszczową ul. Kłodzkiej (234 tys.) a także program ograniczania niskiej emisji (341 tys.).

W drodze głosowania usystematyzowano program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2017-2021, określono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych a także ustalono wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy Kłodzkiej 16.

Szeregiem uchwał radni zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej, uaktualnili składy osobowe Komisji Zdrowia i Ekologii oraz Mieszkaniowej a także zatwierdzili z drobnymi zmianami Plan Pracy Rady Miejskiej w 2017 roku.

Głosowanie nad przyszłym budżetem, poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawienie stanowisk komisji stałych oraz dyskusja radnych. Nowy budżet przewiduje dochody na kwotę - 92.596.864 zł zł, przy wydatkach sięgających - 102.456.864 złotych. Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 roku, opiewa na kwotę - 30.017.771zł. Rada Miejska pozytywnie, jednogłośnie przyjęła budżet na 2017 rok, za co w swoim wystąpieniu osobiście podziękował burmistrz Tomasz Kiliński.

Mamy do czynienia z pierwszym w historii ponad 100-milionowym budżetem – mówi włodarz. Na pewno cieszy poziom inwestycji, sięgający 30-stu milionów złotych. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie czekające nas duże zadania, współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej.

 

 

TimeOut

Powrót