GÓRNICZA SZPADA DLA BURMISTRZA.

W środę (30.11) podczas sesji Rady Miasta, burmistrz Tomasz Kiliński odznaczony został Honorową Szpadą Górniczą. Te zaszczytne wyróżnienie osobiście wręczył obecny na sali prezes zarządu Grupy Kapitałowej Balamara Resources Limited - Derek Lenartowicz. Oprócz delegacji australijskiej firmy starającej się uruchomić kopalnię w naszym mieście, w uroczystej sesji udział wzięli przedstawiciele środowisk górniczych wraz z orkiestrą. Uzasadnienieniem tak zaszczytnego, górniczego wyróżnienia, jest dotychczasowa ścisła współpraca, pomoc oraz zaangażowanie włodarza miasta w te duże i ważne dla regionu przedsięwzięcie. Część uroczystą sesji uzupełniło wystąpienie Przewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Nowej Rudzie - Edwarda Śledzia, który złożył życzenia z okazji zbliżającej się „Barbórki” a także podziękował radnym za dotychczasową, owocną współpracę.

Część właściwą sesji, tradycyjnie zainicjowały zmiany w budżecie miasta. Radni przeznaczyli ponad 243 tys. złotych na fundusz remontowy komunalnego zasobu mieszkaniowego, zwiększyli plan wydatków (35 tys.) na funkcjonowanie obiektów sportowych, targowiska(3,5 tys.) oraz cmentarzy komunalnych (5,2 tys.). Ponadto przeznaczono dotację(15 tys.) na budowę chodnika przy ul. Górniczej oraz doposażenie nowo powstałych placów zabaw w łącznej kwocie ponad 57 tysięcy złotych.

Rozszerzono program pomocy dla przedsiębiorców (de minimis) a także zmieniono uchwałę dot. budowy ścieżki rowerowej NR-Słupiec i związanej z tym pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

W celu prawidłowego funkcjonowania w roku 2017, usystematyzowano program: pomocy organizacjom pozarządowym oraz "profilaktyki alkoholowej".

Z uwagi na zmiany osobowe w Komisjach: Spraw Społecznych, Gospodarczo-Budżetowej oraz powołania Komisji Mieszkaniowej, nastąpiła konieczność dostosowania stanu faktycznego z prawnym.

Na zakończenie środowej sesji, zmieniono uchwałę ws. wynajmu lokali gminnych, przyjęto program gospodarki mieszkaniowej na lata 2017-2021 oraz zmodyfikowano katalog opłat cmentarnych.

TimeOut

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności GÓRNICZA SZPADA DLA BURMISTRZA.