Rewitalizacja http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja Tue, 20 Mar 2018 22:42:38 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Wyniki konsultacji lokalnego programu rewitalizacji http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1196-wyniki-konsultacji-lokalnego-programu-rewitalizacji http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1196-wyniki-konsultacji-lokalnego-programu-rewitalizacji

W dniu 03.08.2016 r. Gmina Miejska w Nowej Rudzie podjęła uchwałę o nr  215/XXII/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015 – 2025.

Załącznik do uchwały nr 215/XXII/16

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Rewitalizacja Mon, 08 Aug 2016 05:47:01 +0000
Uchwała nr 215/XXII/16 http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1195-uchwala-o-nr-215-xxii-16 http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1195-uchwala-o-nr-215-xxii-16

W dniu 03.08.2016 r. Gmina Miejska w Nowej Rudzie podjęła uchwałę o nr  215/XXII/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015 – 2025.

Załącznik do uchwały nr 215/XXII/16

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Rewitalizacja Mon, 08 Aug 2016 05:45:30 +0000
REWITALIZACJA – INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1191-rewitalizacja-informacja-o-wynikach-konsultacji http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1191-rewitalizacja-informacja-o-wynikach-konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji (tutaj)

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Rewitalizacja Fri, 29 Jul 2016 11:22:37 +0000
REWITALIZACJA - KONSULTACJE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1185-rewitalizacja-konsultacje http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1185-rewitalizacja-konsultacje

Nowa Ruda, dnia 1 lipca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU UWAG I OPINII

DOT. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA

NA LATA 2015 - 2025

 

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015 - 2025, informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa Ruda można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Nowa Ruda, Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda, III piętro, pokój 306, w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 15.07.2016 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej http://rewitalizacja.nowaruda.pl/

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  • w formie elektronicznej pod adresem tutaj 

  • w formie papierowej za pośrednictwem ankiety, którą następnie należy złożyć w Biurze Obsługi Konsumenta lub pokoju 305, Urzędu Miasta Nowa Ruda, Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda. Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Konsumenta lub pokoju 305, Urzędu Miasta Nowa Ruda, Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda.

 

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu ankiety, wsparcia udzieli pracownik Urzędu Miasta Nowa Ruda, Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda, pokój 305, Przemysław Herter, tel. 74 872 0339.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie.

 

Ewentualne zapytania można kierować do Przemysława Herter, Naczelnik Wydziału Rozwoju, za pośrednictwem:

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Rewitalizacja Fri, 01 Jul 2016 08:44:51 +0000
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1117-aqw http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1117-aqw

tutaj

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Rewitalizacja Wed, 03 Feb 2016 07:23:20 +0000
Deklaracja uczestnictwa w zespole ds. Rewitalizacji http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1095-deklaracja-uczestnictwa-w-zespole-ds-rewitalizacji http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1095-deklaracja-uczestnictwa-w-zespole-ds-rewitalizacji

tutaj

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Rewitalizacja Wed, 13 Jan 2016 08:35:11 +0000
Zespół ds. Rewitalizacji_ZAPROSZENIE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1094-zespol-ds-rewitalizacji-zaproszenie http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1094-zespol-ds-rewitalizacji-zaproszenie

tutaj

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Rewitalizacja Wed, 13 Jan 2016 08:32:07 +0000
FORMULARZ OFERTOWY http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1031-formularz-ofertowy http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1031-formularz-ofertowy

formularz (tutaj)

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Rewitalizacja Fri, 06 Nov 2015 11:51:52 +0000
ZAPYTANIE OFERTOWE http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1030-zapytanie-ofertowe http://um.nowaruda.pl/pl/strona-glowna/2013-05-21-12-34-25/rewitalizacja/1030-zapytanie-ofertowe

{gallery}aktualnosci/fake{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Rewitalizacja Fri, 06 Nov 2015 11:45:39 +0000