Uchwała nr 215/XXII/16

W dniu 03.08.2016 r. Gmina Miejska w Nowej Rudzie podjęła uchwałę o nr  215/XXII/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2015 – 2025.

Załącznik do uchwały nr 215/XXII/16

Powrót