Zasłużeni dla miasta

Witolda Walosczyk

W 1964r. ukończyła Państwowy Ośrodek Kształcenia bibliotekarzy, w 1974 r. zdała maturę, w 1977r. ukończyła Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu o specjalności bibliotekarza. Od 1962 r. była pracownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, początkowo jako kierownik czytelni i kierownik Działu Udostępniania MBP. Od 1985 r. została dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej a Funkcję tę pełniła do sierpnia 2007r. Była też członkiem Noworudzkiego Towarzystwa Kulturalnego, przewodniczącą koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Nowej Rudzie, od 1988r. członkiem Zarządu Okręgu SBP w Wałbrzychu. W latach 1983-1991 była ławnikiem Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Czytaj więcej...


Andrzej Mierzejewski

Andrzej Mierzejewski uczęszczał do szkoly Podstawowej Nr 1 w Nowej Rudzie, poprzez Zawodową Szkołę Górniczą oraz Technikum Górnictwa Wałbrzychu. W latach 1978-1982 student Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Politycznych; kierunek pedagogiczny. Przygodę z tańcem towarzyskim rozpoczął od studenckiego klubu tańca przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Czytaj więcej...


Mirosław Grenda

Urodzony w centralnej Polsce, Mirosław Grenda swoją przygodę z muzyką rozpoczął od studium nauczycielskiego, które ukończył w roku 1964. Zamiłowanie do muzyki i czynne uczestnictwo w różnego rodzaju projektach wokalnych, zaowocowało szerszym rozwojem wokalno-instrumentalnym. Kolejny etap edukacji to Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna II stopnia we Wrocławiu.W 1976 otrzymał dyplom uczelni o specjalności- śpiew i muzyka. Z zawodu muzyk, na stałe związał się z Nową Rudą, gdzie przez wiele lat jako pedagog czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym.

Czytaj więcej...


Karol Maliszewski

Rocznik 1960. Noworudzianin od zawsze. Absolwent filozofii, doktor nauk humanistycznych, poeta, prozaik, krytyk literacki. Nauczyciel i wykładowca.

„Dla mnie to jest centrum, tu się urodziłem, a że nie wyjechałem do Warszawy czy Wrocławia? Tak się w życiu złożyło, że tutaj zarabiam na chleb, tutaj mam rodzinę, tutaj mam dom. Centrum to jest chyba rzecz umowna., jakaś grupa społeczna umawia się co do peryferii i centrum, w związku z tym ja noszę poczucie jakiegoś środka świata, jak każdy zresztą człowiek, w sobie – wszystko, co piszę, jest określone przez Nową Rudę, przez małomiasteczkowość, przez outsideryzm” - mówi w jednym z wywiadów zapytany o swoje bytowanie w Nowej Rudzie.

Czytaj więcej...


 
 
NOWA RUDA Miasto Zasłużeni dla miasta