Zasłużeni dla miasta

Ryszard Rybka

Przed wybuchem wojny ukończył pierwszą klasę szkoły powszechnej, w 1940 roku wraz z rodzicami uciekł przez Jasło do Gorlic, gdzie przebywał do końca wojny. W 1946 r. przybył do Nowej Rudy gdzie ukończył Liceum im. Henryka Sienkiewicza i rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3. W 1951 roku rozpoczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, które ukończył w 1957 roku uzyskując dyplom lekarza weterynarii.

Czytaj więcej...


Rudolf Kolaczek

Studiował fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, pracę magisterską bronił w czerwcu 1974 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. W latach 1968 – 1971 pracował w Zasadniczej Szkole Poligraficznej, w latach 1971 – 2006 w LO Nowa Ruda. W latach 1990 – 1994 radny Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, delegat na sejmik woj. wałbrzyskiego. Zmarł 4 czerwca 2007 r. w Polanicy – Zdroju.

Czytaj więcej...


Henryk Sułek

W 1940 r. wywieziony jako 11-letni chłopak z matką i siostrą do Kazachstanu, gdzie przebywał do 1946 r. Ojciec, jako policjant został rozstrzelany przez NKWD w 1940 r. Na Ziemię Noworudzką przebywa wraz z rodziną w 1946 r.

Czytaj więcej...


Antoni Mackiewicz

Do Nowej Rudy przybył w 1954 r. Do czasu odejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, przez 11 lat był jego dyrektorem. Zmarł 24 lutego 1996 r. w Nowej Rudzie.

Czytaj więcej...


Czesław Lis

Czesław Lis urodził się 13 września 1936 r., w Bratkowicach koło Rzeszowa, w rodzinie wielodzietnej, utrzymującej się z rolnictwa. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1962 roku. Następnie pracował w kopalni w Gorcach , a od 1 listopada 1965 do 20 stycznia 1987 w kopalni „Piast Nowa Ruda”, aż do przejścia na emeryturę. Pełnił odpowiedzialne funkcje głównego inżyniera wentylacji, zawiadowcy „Pola Piast”.Był autorem wielu wniosków racjonalizatorskich. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa oraz w Naczelnej Organizacji Technicznej.

Czytaj więcej...


Ks. Józef Siemasz

Ksiądz Józef Siemasz przez 11 lat pełnił posługę wikariusza w parafii p.w. św. Katarzyny w Nowej Rudzie – Słupcu. W tym czasie podjął się heroicznego zadania , jakim była odbudowa zrujnowanego kościoła na Górze Wszystkich Świętych.

Czytaj więcej...


Ewa Miś - Krzemińska

Od małego dziecka związana czynnie z tańcem – Zespół Pieśni i Tańca „Lublin”, Zespół Taneczny „KOS”, Zespół Pieśni Akademii Medycznej w Lublinie. Od września 1998 roku instruktor tańca ludowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Od września 1999 kierownik i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” Celem działalności ZPiT „Nowa Ruda” jest przekazywanie dzieciom i młodzieży autentycznego folkloru polskiego poprzez kultywowanie tradycyjnych zwyczajów ludowych, naukę tańców, przyśpiewek, zabaw oraz gry na instrumentach. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Nowej Rudy i regionu, wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą.

Czytaj więcej...


Ewa Geryn

Od urodzenia związana z Nową Rudą. W tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym zdała w 1964 r. maturę. W Nowej Rudzie podjęła też pierwszą pracę zawodową. Od 1 mają 1986 r. pełniła funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. Na emeryturę przeszła 31 mają 2002r. Za jej kadencji doszło do utworzenia filii MOK-u w dzielnicy Słupiec oraz działającej w obiekcie zwanym potocznie „Zameczkiem” byłej placówki kuratoryjnej pod nazwą „Ognisko Pracy Pozaszkolnej”. W tym czasie zainicjowała swoją działalność większość sekcji działających do dziś w ośrodku. Była to realizacja jej własnej dewizy „stawiania na młodzież”.

Czytaj więcej...


 
 
NOWA RUDA Miasto Zasłużeni dla miasta