Zasłużeni dla miasta

Karolina Popiel

Karolina Popiel to doskonały dydaktyk i pedagog; tworzący od kwietnia 2007 roku - struktury NOWORUDZKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. W chwili obecnej placówka skupia prawie osiemdziesieciu studentów. To dzięki staraniom Pani Karoliny słuchacze NUTW mają kontakt z ludźmi nauki , kultury i sztuki z całej Polski. Dzięki tym inicjatywom, uniwersytet odwiedzają: lekarze, historycy, ekonomiści, a także politycy i przedstawiciele mediów. W noworudzkim UTW odbywają się także cykliczne koncerty pianistki z Orkiesrty Filharmonii Wiedeńskiej - Elżbiety Mazur. Karolina Popiel nie zapomina o promocji lokalnych talentów. Przygotowała m.in wieczór poetycko-muzyczny z Martyną Witowską-Słupczanką , od stycznia 2012r. Absolwentką Wrocławskiej Szkoły Teatralnej. Częstymi gośćmi UTW są: Sławomir Drogoś – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie , znany podróżnik Bolesław Grabowski, Ewa Piotrowska-Redlicka laureatka wielu nagród kulinarnych , czy prawnik Agnieszka Żak.

Czytaj więcej...


Henryk Borkowski

Dzieciństwo spędził w Nowym Mieście. Do 1939 r. uczył się w polskiej szkole podstawowej, którą ukończył już jako szkołę niemiecką. Praktyczną naukę zawodu w zakresie liternictwa podjął w szkole w Brodnicy. W latach 1945-47 uczył się w Gimnazjum w Nowym Mieście w Iławie i tam zdał maturę.

Czytaj więcej...


Monika Wielichowska

Monika Wielichowska obecnie  poseł na Sejm VI kadencji. Wcześniej była radną powiatu kłodzkiego II i III kadencji , starostą powiatu kłodzkiego. Jako starosta przyczyniła się do konsolidacji SP. ZOZ Kłodzko z SP.ZOZ Nowa Ruda w wyniku czego noworudzki szpital nie został zamknięty, a Noworudzianie mogą się leczyć na miejscu. Jako poseł bardzo aktywnie wspiera u przedstawicieli administracji rządowej noworudzki samorząd i władze miasta po to, by mogły być realizowane strategiczne inwestycje dla Nowej Rudy. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu w wielu ministerstwach i państwowych instytucjach, składanym interpelacjom poselskim, interwencjom, większość znaczących miejskich inwestycji udało się zrealizować lub są w trakcie realizacji.

Czytaj więcej...


Janina Czuchnicka

W roku 1946 transportem z Syberii wraz z rodzina przybyła do Szczecina. W powojennej Polsce osiedliła się na terenie Dolnego Śląska w Nowej Rudzie. Do szkoły uczęszczała w Dzierżoniowie a po jej ukończeniu podjęła pracę w KWK „Nowa Ruda” jako pracownik administracji. Malarstwem zajęła się w latach 80 tych. W tym okresie zapisała się do Związku Malarzy w Wałbrzychu i do trzyletniej Szkoły Malarskiej pod kierunkiem prof. Halickiego i Wrońskiego, którą ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Należy również do Związku Malarzy we Wrocławiu.

Czytaj więcej...


Marek Mundziakiewicz

Ksiądz Marek Mundziakiewicz pełnił w latach 2003 - 2011 funkcję proboszcza parafii p.w.św. Barbary w Nowej Rudzie. Przez ten czas dał się poznać jako osoba jednocząca parafian oraz przede wszystkim jako wyśmienity gospodarz parafii. W trudnych dla parafii i jej mieszkańców czasach, udało mu się pozyskać zarówno z zewnątrz jak i w znakomitej współpracy ze społecznością parafialną wiele środków finansowych, które pozwoliły na dokonanie gruntownego remontu kościoła p. w. Św. Barbary w Nowej Rudzie. Remont dotyczył całego obiektu, począwszy od wieży a skończywszy na organach. Było to olbrzymie przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę warunki i sytuacje w jakich się ono dokonało.

Czytaj więcej...


Jerzy Dudzik

Pan Jerzy Dudzik profesjonalnie zarządza Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A, gdzie z pasją kieruje działaniami na rzecz wspierania rozwoju lokalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw; ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy, upowszechniania standardów unijnych i wspierania procesów restrukturyzacji regionu poprzez obsługę i udział w programach pomocowych, stałe podnoszenie poziomu usług informacyjnych, doradczych, finansowych i szkoleniowych, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz regionalnych, inspirowanie partnerskich związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju lokalnego.

Czytaj więcej...


Teresa Bazała

Działalność Teresy Bazały jest widoczna od wielu lat zarówno na polu zawodowym jak i społecznym. Oprócz wielu osiągnięć dydaktycznych( sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmotowych) jako nauczyciel współpracuje z wieloma organizacjami kombatanckimi( Związek Sybiraków, Związek Inwalidów Wojennych Rp, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie "Karpatczycy", Związek Karpatczyków w Londynie i inne). Była głównym inicjatorem nadania szkole w 1996 r. imienia płk. Józefa Sokola. W latach 1997-2001 jako sekretarz Klubu Szkół Monte Cassino była inicjatorem i organizatorem dwóch Sejmików Karpackich dla noworudzkiej młodzieży.

Czytaj więcej...


Jan Wolan

W 1946 r. przyjechał z Francji do Nowej Rudy. Szkołę Muzyczną w Kłodzku ukończył w 1954 r. jako Sekcja Muzyków Rozrywkowych na saksofon, akordeon i fortepian otrzymując kartę weryfikacyjną nr 442. Zdobycie Kategorii I umożliwiło mu Zrzeszenie w Chórach i Orkiestrach Dolnego Śląska. Od 1955 roku został członkiem Orkiestry Dętej przy Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda, a od 1969 roku jest jej Kapelmistrzem.

Czytaj więcej...


 
 
NOWA RUDA Miasto Zasłużeni dla miasta