Wojciech Legieć

Wojciech Legieć jest rodowitym noworudzianinem Najmłodsze lata swojego życia spędził we Włodowicach, gdzie ukończył szkołę podstawową. Następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, które ukończył w roku 1972. W tym okresie w latach 1968-71 był czynnym kolarzem klubu „Górnik Słupiec”. W roku 1972 na 4 lata opuścił Nową Rudę, aby podjąć studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Po 4 latach, już jako magister wychowania fizycznego powrócił do Nowej Rudy, aby na rok podjąć pracę w Szkole Podstawowej nr 1. W roku 1977 zrezygnował z pracy w szkole podstawowej i przeszedł do Zasadniczej Szkoły Górniczej w Nowej Rudzie, gdzie pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego do emerytury Był nie tylko dobrym rzetelnym nauczycielem, ale z wielkim zaangażowaniem działał na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży. Za swoją pracę został dwukrotnie odznaczony medalami Szkolnego Związku Sportowego za zasługi dla sportu szkolnego na Dolnym Śląsku. Ostatnim odznaczeniem jest Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.   

Sport i kultura fizyczna były dla pana Wojciecha Legiecia nie tylko pracą, ale była to i jest wielka zawodowa pasja. Jako nauczyciel starał się zaszczepić w swoich wychowankach zamiłowanie do sportu. Jego uczniowie brali udział w rozlicznych zawodach sportowych organizowanych dla 

młodzieży szkół górniczych osiągając dobre wyniki w różnych dyscyplinach. W latach 1993-95 założył i prowadził sekcję piłki ręcznej chłopców grających lidze międzywojewódzkiej OZPRęcznej we Wrocławiu. Jego pasja i zaangażowanie przyczyniły się do wychowania wielu młodych ludzi, którzy pracują na rzecz sportu na terenie naszego miasta.

Pan Wojciech Legieć nigdy nie przestał być aktywny na polu sportowym. Od wielu lat jest koordynatorem Międzyszkolnego Związku Sportowego w Nowej Rudzie. Przygotowuje i przeprowadza wszystkie zawody sportowe dla szkół gimnazjalnych na terenie miasta i rejonu Nowa Ruda. Jest również jednym z założycieli Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłodzku, w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącego więc równie często jest organizatorem zawodów powiatowych dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Od 20 lat aktywnie pracuje w strukturach Stowarzyszenia Lokalnego SALOS Nowa Ruda. W pierwszych latach działalności stowarzyszenia pełnił funkcję trenera siatkówki chłopców, odnosząc wiele sukcesów. Obecnie zajmuje się organizacją zawodów, imprez i ogólną działalnością statutową stowarzyszenia, które zrzesza liczne grono młodych ludzi, dla których sport jest sposobem spędzania wolnego czasu i samorealizacji.

Wielkie zaangażowanie w propagowaniu sportu amatorskiego połączone z życiową pasją pana Wojciecha czyni z niego dobry przykład dla młodego pokolenia mieszkańców naszego miasta.

Powrót