PIOTR BARANOWSKI

Piotr Baranowski urodził się w Nowej Rudzie, gdzie w 1969 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza. W latach 1969-74 był studentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył z tytułem magister inżynier mechanik. Kolejnymi szczeblami nieustającej edukacji było m.in Studium Podypolomowe "Doskonalenie organizacji i zarządzania(1989), Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa w temacie problematyki rad nadzorczych(1998) oraz Menadżerskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzanie strategiczne, makroekonomia, integracja Polski z Unią Europejską oraz Narodowe Fundusze.  

 

Piotr Baranowski pełnił funkcje z-cy dyrektora ds. Technicznych Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej w Przygórzu(1980-83), dyrektora w latach 1984 – 91 a nieprzerwanie od 17 grudnia 1991 roku – Prezesa Spółki.

Poza świetnymi wynikami Spółki ZPAS Group, wzrastającą liczbą zatrudnionych pracowników oraz promocją regionu w kraju i na świecie; spółka zarządzana przez Piotra Baranowskiego czynnie wspiera lokalne inicjatywy społeczno-gospodarcze. Wśród najważniejszych wymienić należy działalność na rzecz powstania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu “Collegium Glacense” . Firma wspiera lokalne szkolnictwo, obejmując klasy patronackie(Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie) a także inne placówki edukacyjne. Poza oświatą spółka reprezentowana przez P. Baranowskiego sponsoruje działalność sportowo-kulturalną (“KS Piast”, mecenas sztuki w Miejskim Ośrodku Kultury); wspomaga finansowo wypoczynki dla dzieci niepełnosprawnych i znacząco uczestniczy w życiu oraz prawidłowym funkcjonowaniu obu gmin.

W/w inicjatywy spółki, są możliwe m.in dzięki profesjonalnemu zarządzaniu blisko 300 osobową firmą przez Prezesa Piotra Baranowskiego. Wysokie umiejętności komunikacyjne, przywództwo, zmysł organizacyjny oraz bardzo dobra znajomość nowoczesnego parku maszynowego – pozwala na nieustający rozwój firmy i tworzenie kolejnych miejsc pracy. Potwierdzeniem wysokiej pozycji Grupy ZPAS, są prestiżowe wyróżnienia jak chociażby MECENAS SPORTU ZIEMI KŁODZKIEJ(2007), PLATYNOWY LAUR INFOTELA (2008) czy nagroda ENERGOTAB za wybitne zasługi dla rozwoju targów; Bielsko-Biała 2012 r.

 

 

   

Powrót