Lubomir Szmid

Choreograf Tańca Kat. „S”,Straszy instruktor – Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy, choreograf - Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy. Zasługi - Kultywowanie Dolnośląskiej Kultury Ludowej oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego poprzez rozpowszechnianie wiedzy o polskim folklorze i polskich tańcach narodowych. Popularyzacja polskiego dziedzictwa narodowego w kraju i poza granicami PROPAGOWANIE KULTURY I SZTUKI LUDOWEJ

 Najważniejsze wydarzenia w zakresie pracy artystycznej i działalności kulturalnej.

 

Lata 1980-96

 

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” kierownik artystyczny i choreograf przy MOK w Nowej Rudzie. Koncerty w skali regionu i kraju jako zespół oraz w imprezach masowych, a w tym:

 

1981-Koncert Jubileuszowy ZPiT Nowa Ruda

1982 – trasa koncertowa w Korei Północnej – Phenian i Ke Song. Organizator Departament Współpracy z Zagranicą zespołów artystycznych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.

1983 – Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży „Duszniki Zdrój 83”

1984 – Dni Kultury Polskiej w Czechosłowacji

1984 – „Spotkania pokoleń” w Szczecinie, impreza masowa na Stadionie Pogoni Szczecin – inspicjent

1985 – Wymiana Partnerska w ramach województw z Jugosławią (Priboj, Priepole)

1986 – centralne Święto Młodzieży – Ostrów Wielkopolski

1987 - Małe Dożynki Centralne „Ziębice 87”,

1988 – udział w Centralnych Dożynkach „Pleszew 88”

1988 - Dożynki Krajowe ,, Kłodzko 88’’

1989 – Trasa koncertowa we Francji

1989 – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Portugalii – Porto

1990 – koncerty w Genk w Belgii w ramach współpracy z zespołem „Górnik” z Genk

1990 – koncert tranzytowy „Węgry”

1990 – Estradowe Spotkania Istambuł w Turcji

1991 – Święto Młodości – spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w Częstochowie

1991 – Pyrzyckie Spotkania z Folklorem

1991 – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Porto Willa de Goya w Portugalii

1991 – koncerty tranzytowe w Hiszpanii – Pompeluna

1993 – Międzynarodowe Pyrzyckie Spotkania z Folklorem

1994 – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Nowa Ruda – gospodarze festiwalu

1994 – Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Marconii we Włoszech

1996 – Wymiana miast partnerskich Castrop Rauxel w Niemczech

1996 – Dożynki Krajowe „Strzegom 96”

1992-95 – koncerty w Czechach w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej Cerveny Kostelec (Międzynarodowy festiwal Folklorystyczny)

W okresie zatrudnienia w MOK w Nowej Rudzie jest pomysłodawcą utworzenia sceny festiwalowej dla zespołów folklorystycznych.

Pierwszy festiwal miał miejsce w roku 1994 i trwa nadal.

Promuje również reaktywacje Zaocznego Studium Kulturalno-Oświatowego w Warszawie na bazie MOK Nowa Ruda. Prowadzi tam wykłady z zakresu tańca w latach 1992-94. Studium kończy również kilku członków ZPiT „Nowa Ruda”. Opracował wiele układów scenicznych polskich tańców narodowych i regionalnych.

Rok 1989

 

Współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Mała Nowa Ruda” przy MOK Nowa Ruda

 

1991 – wymiana kulturalna z Czechosłowacją

1993 – Międzynarodowe Spotkania z Folklorem w Strzegomiu

1994 – Koncerty w Czechosłowacji – Dni Kultury Chrześcijańskiej Bromom/Spindlerovy Mlyn – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

1995 – Międzynarodowe Spotkania z Folklorem w Nowej Rudzie

1996 – Dożynki Krajowe „Strzegom 96” oraz wiele koncertów na terenia miasta, województwa i regionu.

Opracowane programy artystyczne:

 

 1. Wiązanka tańców wielkopolskich – Szamotuły

 2. Tańce i przyśpiewki regionu lubelskiego

 3. „Krakowiak” w formie narodowej

 4. Tańce kaszubskie „Od morza”

 

Bardzo ważną rolę dla kandydata stanowią zespoły folklorystyczne, które mają szczególny status w kulturze ludowej i tradycji narodowej. Dlatego poświęca im bardzo wiele czasu i inwencji twórczej, która sprowadza się do chęci przedstawienia na scenie w formie opracowania artystycznego pieśni i tańców bardziej lub mniej znanych.

Stojąc w obliczu pracy z zespołami, których dzieje zapisane są na kartach wielu kronik podjął to wyzwanie i kontynuuję je do dzisiaj. Recenzje i publikacje pojawiały się w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej.

Chcę jednocześnie zaznaczyć, że po każdym pobycie za granic kraju ukazywały się w regionalnych gazetach pozytywne recenzje dotyczące występów zespołów. Dowodem jest fakt , że funkcjonują nadal, zdobywają coraz większe doświadczenie.

Członek Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Świdnica

Członek Stowarzyszenia Miłośników Tańca ,,Jubilat”

Członek Polskiej sekcji CIOFF

 

ODZNACZENIA indywidualne

 

 • Zasłużony działacz kultury odznaka Ministra Kultury i Sztuki 1978 rok

 • Zasłużony dla województwa wałbrzyskiego 2001 rok

 • Zasłużony dla miasta Pyrzyc 1998 rok

 • Dyplom Ministra kultury i Sztuki za szczególne zasługi dla kultury Polskiej 2004 r.

 • Oraz szereg wyróżnień Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Wojewody

 • List gratulacyjny za dokonania w Popularyzacji folkloru w kraju i za granicą nadany przez Marszałka Sejmiku Dolnośląskiego-2004r.

 • Odznaczenie Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie Zasłużony dla Kultury Polskiej -2011r

 • Nagroda Prezydenta miasta Świdnica za osiągnięcia w dziedzinie kultury -2013r

 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 2015 r -ZPiT Jubilat

 • Doroczna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie -2015 r

 

W tamtych czasach było wiele koncertów dla miasta 4 grudnia Dzień Górnika -koncerty Barbórkowe koncerty związane z obchodami Państwowymi, koncerty –Dni Nowej Rudy.

Koncert Jubileusze zespołu odbywały się, co pięć lat pierwszy 1981 -12.12.1981

Koncert i bal a godz.1 - w nocy 13.12.1981–Ciekawostka bal jubileuszowy był już w stanie wojennym ale nam go nie przerwano. W okresie stanu wojennego mięliśmy przepustki aby przyjeżdżać na próby.

Z pod swoich skrzydeł z zespołu Lubomir wychował kilka instruktorek –choreografów tańca : Teresa Ladyca, Renata Gołek, Ewa Miakienkow, Anna Trzeciak, Joanna Rachwał .

Przez wszystkie lata pracy Lubomir nie mieszkał w Nowej Rudzie dojeżdżał do zespołu.

 

 

 

 

 

Powrót