Jarosław Wojciechowski

Urodzony w Kaliszu pochodzi z Poznania obecnie mieszka w Koszalinie. Wieloletni tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Wykształcenie wyższe zawodowe – o specjalizacji choreograf w Czteroletnim Studium Tanecznym w Warszawie przy Ministerstwie Kultury i Sztuki w Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury. Od 1970 do 2001 kierownik i choreograf wówczas Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca NOWA RUDA. 

 

Kultywowanie Dolnośląskiej Kultury Ludowej oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego poprzez rozpowszechnianie wiedzy o polskim folklorze i polskich tańcach narodowych.

- Założyciel Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca NOWA RUDA – 1970r. (obecnie Zespół Pieśni i Tańca „NOWA RUDA”)

 - Kierownik i choreograf Zespołu przez 10 lat.

 - Organizował profesjonalnie koncerty i inne imprezy kulturalne dające możliwość jak najlepszej prezentacji Zespołu i jego promocji w kraju i poza jego granicami.

 - Uczestniczył w przedsięwzięciach wychowawczych stymulujących prawidłowy i harmonijny rozwój młodzieży i dzieci, szczególnie rozwój ich wybitnych uzdolnień i talentów.

 - Pod Jego kierownictwem Zespół wielokrotnie reprezentował Nową Rudę w kraju i poza jego granicami.

 - Pod kierownictwem p. Jarka Zespół uczestniczył w licznych konkursach, przeglądach, festiwalach i koncertach folklorystycznych w kraju i za granicą zdobywając nagrody m.in:

 *dyplom uznania Ministra Kultury i Sztuki, który pozwalał uczestniczyć w miedzynarodowych festiwalach wysokiej rangi i promować nasz kraj i Nową Rudę

 *wyróżnienie za uczestnictwo e festiwalu miast – Liberc, Drezno, Wrocław

 *uczestnictwo w uroczystym koncercie w Operze we Wrocławiu wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”

 *dyplom z okazji otwarcia Amfiteatru w Świniujściu oraz uczestnictwo w koncertach z okazji Dni Morza

 

Powrót