Zasłużeni dla miasta

Lubomir Szmid

Choreograf Tańca Kat. „S”,Straszy instruktor – Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy, choreograf - Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy. Zasługi - Kultywowanie Dolnośląskiej Kultury Ludowej oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego poprzez rozpowszechnianie wiedzy o polskim folklorze i polskich tańcach narodowych. Popularyzacja polskiego dziedzictwa narodowego w kraju i poza granicami PROPAGOWANIE KULTURY I SZTUKI LUDOWEJ

Read more


Jarosław Wojciechowski

Urodzony w Kaliszu pochodzi z Poznania obecnie mieszka w Koszalinie. Wieloletni tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Wykształcenie wyższe zawodowe – o specjalizacji choreograf w Czteroletnim Studium Tanecznym w Warszawie przy Ministerstwie Kultury i Sztuki w Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury. Od 1970 do 2001 kierownik i choreograf wówczas Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca NOWA RUDA. 

Read more


Związek Sybiraków

Związek Sybiraków założony został w 1928 roku przez byłych żołnierzy Polskiej Syberyjskiej Dywizji a jego celem była obrona i pomoc Polakom zsyłanym na bezkresne tereny Rosji. Honorowym członkiem “Związku” był Marszałek Józef Piłsudski, w młodości Zesłaniec-Sybirak.
Związek Sybiraków zaprzestał swojej działalności w dniu wybuchu II Wojny Światowej, a został reaktywowany dopiero w 1988 roku, po częściowej "odwilży" w Polsce, gdy Władza pozwoliła już mówić o zsyłkach (deportacjach) z lat 1940-1946 na tereny byłego Związku Radzieckiego, zwanego przez Zesłańców Nieludzką Ziemią. 

Read more


Stanisław Łukasik

W latach 1967-1970 Pan Stanisław Łukasik pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. Następnie podjął pracę w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie(1971-73). Późniejsze lata na stanowisku pedagoga to między innymi: 1973-1974 Szkoła Podstawowa w Przytkowicach, 1974-1976 Szkoła Podstawowa w Radoszy, 1976-1979 Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuszycy. W okresie od 1979 do 1990 Stanisław Łukasik pracował w Szkole Podstaowej nr 2 w Nowej Rudzie. W latach 1989-1991 był także pierwszym redaktorem naczelnym gazety - Ziemia Kłodzka. W pierwszych wolnych wyborach samorządowych, wybrany burmistrzem Nowej Rudy (1990-1994). Ostatnie lata pracy w oświacie, przepracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie (1994 -2000). Od 2000 roku na emeryturze.

Read more


Tadeusz Daszkiewicz

Noworudzianin od urodzenia, wieloletni pracownik administracji państwowej i sędzia klasy narodowej w dyscyplinie – Kolarstwo. Uczęszczał do Szkół Podstawowych nr 3 i nr 1, oraz Liceum Ogólnokształcącego. Pierwszą pracę podjął w 1966 roku w Okręgowym Zarządzie Wodnym w Opolu Oddział Kłodzko z siedzibą w Nowej Rudzie. W latach 1967-1969 ukończył Państwową Szkołę Techniczną Melioracji Wodnych w Kluczborku po czym wrócił do Nowej Rudy pełniąc funkcje kierowników budów. W roku 1973 przeszedł do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie.

Read more


Wojciech Legieć

Wojciech Legieć jest rodowitym noworudzianinem Najmłodsze lata swojego życia spędził we Włodowicach, gdzie ukończył szkołę podstawową. Następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, które ukończył w roku 1972. W tym okresie w latach 1968-71 był czynnym kolarzem klubu „Górnik Słupiec”. W roku 1972 na 4 lata opuścił Nową Rudę, aby podjąć studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Read more


Henryk Abucewicz

Henryk Abucewicz urodził się i w wychował w Jeleniej Górze. Od najmłodszych lat interesował się sportem. Jego pierwszą pasją była lekkoatletyka. Trenował także biegi sprinterskie, podnoszenie ciężarów i sportowe skoki ze spadochronem. Przygodę z łukami rozpoczął w 1978 roku w rodzinnym klubie „ Zapłon” Jelenia Góra. Do Nowej Rudy przeprowadził się po zawarciu związku małżeńskiego z łuczniczką, a obecnie również trenerką -Gabrielą Kraus-Abucewicz.

Read more


PIOTR BARANOWSKI

Piotr Baranowski urodził się w Nowej Rudzie, gdzie w 1969 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza. W latach 1969-74 był studentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył z tytułem magister inżynier mechanik. Kolejnymi szczeblami nieustającej edukacji było m.in Studium Podypolomowe "Doskonalenie organizacji i zarządzania(1989), Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa w temacie problematyki rad nadzorczych(1998) oraz Menadżerskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzanie strategiczne, makroekonomia, integracja Polski z Unią Europejską oraz Narodowe Fundusze.  

Read more


 
 
NOWA RUDA Miasto Zasłużeni dla miasta