WYRÓŻNIENI 2016

Wyróżnieni w poszczególnych kategoriach:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej ZPAS S.A, BRK Network Devices

PROMOCJA MIASTA: Marek Cybulski "Nowa Ruda Neurode Tajemnice, zagadki, historia"

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Rada Seniorów Miasta Nowa Ruda, ks. Marcin Zawada, Teresa Fereżyńska (Polski Klub Ekologiczny)

OŚWIATA, KULTURA, NAUKA, SZTUKA: ZPiT "Nowa Ruda", Gimnazjum Nr 1, Jarosław Augiewicz

KULTURA FIZYCZNA SPORT I REKREACJA: Klub Sportowy "PIAST" Nowa Ruda, Koło PTTK im. "Gwarków Noworudzkich w Nowej Rudzie".

CAŁOKSZTAŁT: Dariusz Chojecki

Powrót