WYRÓŻNIENI 2015

Wyróżnieni w poszczególnych kategoriach:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: Serwis Ogumienia Urszula i Zbigniew Belowscy, Centrum Sportu i Rozrywki 'NOWAR',

PROMOCJA MIASTA: Noworudzki Uniwersytet III Wieku,

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Danuta Łącz (Federacja Konsumentów), Wiesław Stelmaszewski (Polski Związek Niewidomych), Anna Szczepan (Rada Seniorów),

OŚWIATA, KULTURA, NAUKA, SZTUKA: Maria Kokot vel Kokocińska,

KULTURA FIZYCZNA SPORT I REKREACJA: „Studio Fitness Workout”.

Powrót