ZASADY + WNIOSEK

Zgodnie z zarządzeniem Nr 238/15 z dn. 16 listopada br. ustanawia się zasady przyznawania wyróżnień przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Najpóźniej do 15 grudnia każdego roku; w sekretariacie Urzędu Miejskiego, przyjmowane będą wnioski o przyznanie wyróżnień indywidualnych bądź zbiorowych ( zakłady, przedsiębiorstwa, instytucje...). Wyróżnienie przyznawane będzie za szczególne osiągnięcia w następujących kategoriach:

- działalności gospodarczej
- działalności społecznej
- ochrony zdrowia
- oświaty, kultury, nauki, sztuki
- kultury fizycznej, sportu o rekreacji
- promocji Miasta na zewnątrz.

pobierz (wniosek)

regulamin 

Powrót