RADA SENIORÓW INFORMUJE

Od dnia 7 maja 2014r. w mieście Nowa Ruda działa Rada Seniorów powołana Uchwałą nr 403/XLVIII/14 Rady Miasta Nowa Ruda. Rada liczy 9 członków, a są nimi przedstawiciele organizacji senioralnych działających na terenie miasta Nowa Ruda. We wrześniu 2015 nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady. Aktualny skład Rady Seniorów oraz podjęte uchwały dostępne na stronie http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=278&bsc=N.

2. Aktualnie Rada Seniorów pracuje nad:

- wprowadzeniem Noworudzkiej Karty Seniora

- udostępnieniem noworudzkim seniorom Ogólnopolskiej Karty Seniora

- organizacją Dnia Seniora w Nowej Rudzie

3. Na wniosek organizacji senioralnych, Rada Seniorów w porozumieniu z UM organizuje prelekcję z zakresu ochrony zdrowia pt. "Zanim przyjedzie pogotowie." Będzie to spotkanie z ratownikiem medycznym. Wstęp wolny. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2016r. w Ratuszu, Rynek 1 o godz. 16.00

4. Wszelkie sprawy, w których potrzebna jest interwencja Straży Miejskiej należy zgłaszać pod numerami telefonów:

- 74 872-51-51 w godzinach 7.30-15.00 lub

- 501-054-667 bezpośrednio do patrolu.

5. MOK i Rada Seniorów zapraszają do KINA ZA ROGIEM, które mieści się w Technoinkubatorze w Słupcu, ul. Kłodzka 24 na film:

- 26 lutego "Przepis na miłość" godz. 18.00 cena biletu 5 zł

- 25 marca "Para na życie" godz. 18.00 cena biletu 5 zł

6. W restauracji CBI (Słupiec, ul. Kłodzka 22) odbędą się koncerty:

- 18 marca - koncert muzyki improwizowanej - godz.19.00 cena biletu 10 zł

- 15 kwietnia - koncert muzyki filmowej - godz.19.00 cena biletu 10

 

Przewodnicząca Rady Seniorów

Anna Szczepan

 

 

 

 

 

Powrót