DUŻY MOŻE TANIEJ

Wielomiesięczne prace dotyczące wprowadzenia znaczących ulg dla rodzin wielodzietnych, zaowocowały szeregiem znaczących uchwał. Podczas ostatniej sesji rady miasta (25.06), rajcowie jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem zniżek dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci. Dokumentem promującym "duże rodziny" ma byc - "Noworudzka Karty Rodziny 3+".
Aby otrzymac "kartę"; oprócz dokumentu potwierdzającego status rodziny wielodzietnej, należy wypełnic stosowny wniosek i zgłosic się do Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie. Ważnośc karty to okres 12 m-cy.
Każdy posiadacz 'NKR' otrzymuje pakiet zniżek upoważniający do korzystania z gminnych obiektów kulturalno-sportowych a także oferty podmiotów prywatnych , które przystąpią do programu.
Katalog ulg obejmuje m.in:
- 50 procentową zniżkę na bilety w kinie MOK, płatne wydarzenia kulturalne oraz opłaty za uczestnictwo w sekcjach Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.
- częściowe zwolnienie z opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej o 50%
- stałą opłatę 3 złote na godzinę za korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowych znajdujących się w kompleksie sportowym w Słupcu (Kłodzka 16)
- zmniejszenie opłaty za selektywną zbiórkę odpadów z kwoty 11,75 na 5,75/m-c za mieszkańca.
Zadowolenia z przegłosowania tak ważnie społecznych uchwał, nie ukrywa burmistrz Tomasz Kiliński. Wypracowane zwolnienia to efekt intensywnych prac poszczególnych komisji Rady Miasta, wspartych działaniami magistratu. O konieczności protekcji rodzin wielodzietnych nikogo nie trzeba przekonywać, dlatego mam nadzieję że już niedługo poszerzymy listę podmiotów chcących uczestniczyć w programie.


TimeOut

Powrót