Organizacje pozarządowe

Amazonki Kinesjo

  • ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda (obiekt sportowy)
  • tel: 609 548 787
Członkowie Zarządu:
  • Czesława Kulczyk
  • Kamil Hujdus
  • Krystyna Dziewanowska