Organizacje pozarządowe

Amazonki Kinesjo

  • ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda (obiekt sportowy)
  • tel: 609 548 787
Członkowie Zarządu:
  • Czesława Kulczyk
  • Kamil Hujdus
  • Krystyna Dziewanowska

Stowarzyszenie Klub Modelarstwa Zdalnie Sterowanego „ RC Nowar”

Stowarzyszenie Klub Modelarstwa

Zdalnie Sterowanego „ RC Nowar”

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27

57 – 400 Nowa Ruda

Jacek Mikołajczak – Prezes

Tel. 695 94 91 32


Klub Taekwon – do ITF Nowa Ruda

Klub Taekwon – do ITF Nowa Ruda

Ul. Lipowa 7

57 – 400 Nowa Ruda

Roman Lewicki – Prezes

Tel. 601 75 49 11