Informacje ogólne http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne Sun, 18 Feb 2018 15:14:56 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/129-noworudzkie-stowarzyszenie-pro-publico-bono http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/129-noworudzkie-stowarzyszenie-pro-publico-bono

Siedziba: Biuro Organizacji Pozarządowych, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

 • tel. (074) 872 0350
 • fax (074) 872 2268
 • e-mail: nson@interia.pl
 • Data rejestracji: luty 2003 r.
 • Organizacja pożytku publicznego od 27 stycznia 2005 roku
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000 148946
 • NIP: 885-15-54-079
 • REGON: 891476818
 • Nazwa banku i numer rachunku:
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Nowej Rudzie - 23953 6000 12001 00030 111 0001

Do reprezentowania organizacji statutowo upoważnione są:

 • Magdalena Schmidt - prezes Stowarzyszenia, nauczyciel–bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 i bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Nowej Rudzie
 • Wanda Czarniecka – wiceprezes Stowarzyszenia, nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 2
 • Katarzyna Klimek – skarbnik Stowarzyszenia, nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 7
 • Ponadto w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Mariola Sójka - dyrektor Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.

Stowarzyszenie podejmuje działania zapisane w Statucie :

CELE I ZADANIA

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Stowarzyszenie realizuje wyżej wymieniony cel prowadząc działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
  • organizowanie akcji charytatywnych,
  • organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczek, obozów stacjonarnych i wędrownych, kolonii letnich i zimowych, zielonych szkół w kraju i za granicą,
  • organizowanie warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy, seminariów, konferencji naukowych, konkursów edukacyjnych, klubów zainteresowań z różnych dziedzin wiedzy o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • organizowanie warsztatów artystycznych, przeglądów, konkursów, festiwali artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
  • organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i aktywizujących osoby zagrożone bezrobociem,
  • organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
  • organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym: świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych, grup terapeutycznych, klubów samopomocy,
  • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia, ochronę środowiska naturalnego,
  • organizowanie kursów i szkoleń dla prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
  • organizowanie konkursów na projekty działań edukacyjnych i wychowawczych,
  • publikacje nagrodzonych projektów edukacyjnych i wychowawczych,
  • tworzenie grup wolontariuszy
 3. Wyżej wymieniona działalność jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia na rzecz ogółu społeczeństwa.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie

Ośrodek Lokalnej Aktywności – świetlica środowiskowa w Nowej Rudzie- Słupcu przy ul. Radkowskiej 18

1.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku od 14.00 do 18.00. Dzieci i młodzież uczestniczą również w projektach :

„Rozmawiamy po angielsku”- ćwiczenia językowe

„Zielona pracownia”. warsztaty przyrodnicze prowadzi Ekoklub

„Decoupage”- warsztaty artystyczne

„Wakacje z OLĄ” organizowanie wolnego czasu dla dzieci z dzielnicy Słupiec

2.Prowadzenie zajęć opiekuńczo –edukacyjno- wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Nowej Rudzie- Słupcu – świetlicowe przedszkole „ OLA”

W zajęciach świetlicowego przedszkola uczestniczy dwanaścioro dzieci w wieku przedszkolnym.Zajecia odbywają się trzy razy w tygodniu po cztery godziny.

3.Ferie zimowe w Słupcu

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 . Program ferii realizowany jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

4.Wakacje w Słupcu

Dla dzieci organizowane są dwa dwutygodniowe turnusy w miesiącu lipcu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez sześć godzin dziennie. Program wakacji realizowany jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

5.

a) W świetlicy odbywają się terapeutyczne spotkania grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach działalności Klubu Przyjaciół Nasza Nadzieja.

b) Zebrania organizują członkinie Ligi Kobiet Polskich „ Koła Femina”

c) Spotkania organizują członkowie młodziezowego Ekoklubu

6.Stowarzyszenie jest współorganizatorem wspólnie z Kołem Wędkarskim SUM zawodów z okazji Dnia Dziecka

Promocja wolontariatu przez działania Szkolnego Kluby Wolontariusza

Młodzież bierze udział w akcjach charytatywnych, pomagała przy prowadzeniu Powiatowej Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, uczestniczy również w szkoleniach i integracyjnych wycieczkach

Turystyka uczy i wychowuje

W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych, turystycznych.

Organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla artystycznie uzdolnionej i młodzieży.

Organizowanie akcji charytatywnych :

a)przedświąteczne zbiórki żywności

b) organizowanie świątecznych spotkań: „Robimy wielkanocną palmę”,Wigilia w świetlicy w tym Książka pod choinkę ”.

 

 

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Organizacje pozarządowe Wed, 22 May 2013 20:28:31 +0000
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nasza Nadzieja http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/174-nasza-nadzieja-stowarzyszenie-osob-niepelnosprawnych http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/174-nasza-nadzieja-stowarzyszenie-osob-niepelnosprawnych
 • Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
 • tel. (74) 872 03 50
 • fax (74) 872 22 68
 • e-mail: nson@interia.pl, joannakka@poczta.fm
 • Dyżury w biurze - w poniedziałki i środy od 10.00 do 16.00
 • Data rejestracji: 30 listopada 1995 r.
 • Organizacja Pożytku Publicznego od lutego 2005 r.
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000004746
 • NIP: 885-13-55-486
 • REGON: 890357052
 • Nazwa banku i numer rachunku:
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Radkowie - 82953600012001000298960001

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

 • Marta Mierzejewska - Prezes Stowarzyszenia
 • Jadwiga Zgoda - Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Agata Bury – Skarbnik Stowarzyszenia
 • Teresa Budniak – Sekretarz Stowarzyszenia
]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Organizacje pozarządowe Mon, 27 May 2013 09:38:04 +0000
Spółdzielnia Socjalna INVEST http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/416-spoldzielnia-socjalna-invest http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/416-spoldzielnia-socjalna-invest
 • ul. Zaułek 11, 57-400 Nowa Ruda
 • Tel./fax 74 814 34 80/ 730 090 301/ 730 090 302
 • e-mail: spddzielnia.invest@op.pl
 • NIP 8851636239                                                                                                                                                                                                                  

Członkowie Zarządu:

 • Lucyna Basista - Prezes Zarządu
   
 • Iwona Skulska - Zastępca
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Wed, 28 Aug 2013 04:20:47 +0000
Klub Sportowy Piast Nowa Ruda http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/543-klub-sportowy-piast-nowa-ruda http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/543-klub-sportowy-piast-nowa-ruda
 • ul. Sportowa 1, 57-400 Nowa Ruda
 • tel. 74 872 46 40
 Członkowie Zarządu:
 • Krzysztof Bolisęga - Prezes 
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Wed, 22 Jan 2014 09:20:11 +0000
Klub Sportowy Maraton http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/544-klub-sportowy-maraton http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/544-klub-sportowy-maraton
 • ul. Szpitalna 3/3, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 608 431 385
 Członkowie Zarządu:
 • Henryk Strzelaczak - Prezes
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Wed, 22 Jan 2014 09:24:04 +0000
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS RP" im. św. Jana Bosko http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/545-stowarzyszenie-lokalne-salezjanskiej-organizacji-sportowej-sl-salos-rp-im-sw-jana-bosko http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/545-stowarzyszenie-lokalne-salezjanskiej-organizacji-sportowej-sl-salos-rp-im-sw-jana-bosko
 • ul. Kościelna 10, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 23 16
 Członkowie Zarządu:
 • Ireneusz Cerazy - Prezes Stowarzyszenia
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Wed, 22 Jan 2014 09:28:13 +0000
Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/546-uczniowski-klub-sportowy-centrum http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/546-uczniowski-klub-sportowy-centrum
 • ul. Srebrna 11, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 606 495 947
 Członkowie Zarządu:
 • Roman Hujdus - Prezes Zarządu
 • Tadeusz Daszkiewicz - główny działacz
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Wed, 22 Jan 2014 09:32:32 +0000
Międzyszkolny Związek Sportowy http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/547-miedzyszkolny-zwiazek-sportowy http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/547-miedzyszkolny-zwiazek-sportowy
 • ul. Stara Droga 39, 57-401 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 24 21
 Członkowie Zarządu:
 • Dariusz Chojecki - Prezes Zarządu
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Wed, 22 Jan 2014 09:37:57 +0000
Uczniowski Klub Sportowy "Gwarek" http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/569-uczniowski-klub-sportowy-gwarek http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/569-uczniowski-klub-sportowy-gwarek
 • ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda
 • tel: 872 22 42
 Członkowie Zarządu:
 • Przemysław Achrem - Prezes
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:04:24 +0000
Uczniowski Klub Tańca Sportowego ART-TAN http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/570-uczniowski-klub-tanca-sportowego-art-tan http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/570-uczniowski-klub-tanca-sportowego-art-tan
 • ul. Kołowa 8a, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 603 558 132
 Członkowie Zarządu:
 • Andrzej Mierzejewski - Prezes
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:07:20 +0000
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nasza Nadzieja" http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/571-stowarzyszenie-osob-niepelnosprawnych-nasza-nadzieja http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/571-stowarzyszenie-osob-niepelnosprawnych-nasza-nadzieja
 • ul. Rynek 1/1, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 03 50
Członkowie Zarządu:
 • Łucja Zgryszka - Prezes Stowarzyszenia
 
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:15:53 +0000
Noworudzkie Stowarzyszenie Czterolistna Koniczynka http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/572-noworudzkie-stowarzyszenie-czterolistna-koniczynka http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/572-noworudzkie-stowarzyszenie-czterolistna-koniczynka
 • ul. Sportowa 1a, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 25 20
Członkowie Zarządu:
 • Zofia Babik Pietras - Prezes Stowarzyszenia
 
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:17:51 +0000
Stowarzyszenie Juwenalis http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/573-stowarzyszenie-juwenalis http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/573-stowarzyszenie-juwenalis
 • ul. Rynek 1/1, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 871 42 09, 502 315 977
 Członkowie Zarządu:
 • Andrzej Witowski - Prezes Stowarzyszenia
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:19:52 +0000
Zarząd Koła Ligi Kobiet Polskich im. Elizy Orzeszkowej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/574-zarzad-kola-ligi-kobiet-polskich-im-elizy-orzeszkowej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/574-zarzad-kola-ligi-kobiet-polskich-im-elizy-orzeszkowej
 • ul. Połoniny 6, 57-402 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 69 66, 501 222 101 
 • e-mail: elaiwaldek@autograf.pl
Członkowie Zarządu:
 • Elżbieta Łukaszewska - Przewodnicząca
 • Jadwiga Wójcik - Zastępca
 • Halina Folmer - Sekretarz
 • Krystyna Kuczyńska - Skarbnik
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:21:42 +0000
Liga Kobiet Polskich Koło "Femina" http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/575-liga-kobiet-polskich-kolo-femina http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/575-liga-kobiet-polskich-kolo-femina
 • ul. Świdnicka 19/5, 57-401 Nowa Ruda
 • tel: 515 082 627, 74 872 28 44
Członkowie Zarządu:
 • Helena Kochajkiewicz - Prezes Zarządu
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:24:15 +0000
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/576-fundacja-odnowy-ziemi-noworudzkiej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/576-fundacja-odnowy-ziemi-noworudzkiej
 • ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08/ 509 100 183
 • e-mail: t.bazala@onet.pl
Członkowie Zarządu:
 • Teresa Bazała - Prezes Zarządu
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:26:10 +0000
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/577-stowarzyszenie-komitet-obywatelski-ziemi-klodzkiej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/577-stowarzyszenie-komitet-obywatelski-ziemi-klodzkiej
 • ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08
Członkowie Zarządu:
 • Julian Golak - Prezes Stowarzyszenia
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:29:42 +0000
Klub Inteligencji Katolickiej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/578-klub-inteligencji-katolickiej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/578-klub-inteligencji-katolickiej
 • ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08
Członkowie Zarządu: 
 • Teresa Bazała - Prezes Stowarzyszenia
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:31:05 +0000
Polski Klub Ekologiczny Koło w Nowej Rudzie http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/579-polski-klub-ekologiczny-kolo-w-nowej-rudzie http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/579-polski-klub-ekologiczny-kolo-w-nowej-rudzie
 • ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08
Członkowie Zarządu: 
 • Julian Golak - Prezes Stowarzyszenia
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:31:46 +0000
Komitet Organizacyjnych Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/580-komitet-organizacyjnych-polsko-czeskich-dni-kultury-chrzescijanskiej http://um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/informacje-ogolne/580-komitet-organizacyjnych-polsko-czeskich-dni-kultury-chrzescijanskiej
 • ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08
Członkowie Zarządu: 
 • Julian Golak - Prezes Stowarzyszenia
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Organizacje pozarządowe Thu, 06 Feb 2014 09:33:02 +0000