Organizacje pozarządowe

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

Siedziba: Biuro Organizacji Pozarządowych, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

 • tel. (074) 872 0350
 • fax (074) 872 2268
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Data rejestracji: luty 2003 r.
 • Organizacja pożytku publicznego od 27 stycznia 2005 roku
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000 148946
 • NIP: 885-15-54-079
 • REGON: 891476818
 • Nazwa banku i numer rachunku:
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Nowej Rudzie - 23953 6000 12001 00030 111 0001

Do reprezentowania organizacji statutowo upoważnione są:

 • Wanda Czarniecka - prezes Stowarzyszenia, emerytowana nauczycielka
 • Magdalena Schmidt – wiceprezes Stowarzyszenia, nauczycielka, bibliotekarka w SP7 i Bibliotece Pedagogicznej
 • Krystyna Karwowska – skarbnik Stowarzyszenia, bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • Ponadto w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Mariola Sójka - z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowej Rudzie.

Stowarzyszenie podejmuje działania zapisane w Statucie :

CELE I ZADANIA

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Stowarzyszenie realizuje wyżej wymieniony cel prowadząc działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
  • organizowanie akcji charytatywnych,
  • organizowanie różnych form wypoczynku: wycieczek, obozów stacjonarnych i wędrownych, kolonii letnich i zimowych, zielonych szkół w kraju i za granicą,
  • organizowanie warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy, seminariów, konferencji naukowych, konkursów edukacyjnych, klubów zainteresowań z różnych dziedzin wiedzy o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • organizowanie warsztatów artystycznych, przeglądów, konkursów, festiwali artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
  • organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i aktywizujących osoby zagrożone bezrobociem,
  • organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
  • organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym: świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych, grup terapeutycznych, klubów samopomocy,
  • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia, ochronę środowiska naturalnego,
  • organizowanie kursów i szkoleń dla prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
  • organizowanie konkursów na projekty działań edukacyjnych i wychowawczych,
  • publikacje nagrodzonych projektów edukacyjnych i wychowawczych,
  • tworzenie grup wolontariuszy
 3. Wyżej wymieniona działalność jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia na rzecz ogółu społeczeństwa.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działania podejmowane przez Stowarzyszenie

Ośrodek Lokalnej Aktywności – świetlica środowiskowa w Nowej Rudzie- Słupcu przy ul. Radkowskiej 18

1.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku od 14.00 do 18.00. Dzieci i młodzież uczestniczą również w projektach :

„Rozmawiamy po angielsku”- ćwiczenia językowe

„Zielona pracownia”. warsztaty przyrodnicze prowadzi Ekoklub

„Decoupage”- warsztaty artystyczne

„Wakacje z OLĄ” organizowanie wolnego czasu dla dzieci z dzielnicy Słupiec

2.Prowadzenie zajęć opiekuńczo –edukacyjno- wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Nowej Rudzie- Słupcu – świetlicowe przedszkole „ OLA”

W zajęciach świetlicowego przedszkola uczestniczy dwanaścioro dzieci w wieku przedszkolnym.Zajecia odbywają się trzy razy w tygodniu po cztery godziny.

3.Ferie zimowe w Słupcu

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 . Program ferii realizowany jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

4.Wakacje w Słupcu

Dla dzieci organizowane są dwa dwutygodniowe turnusy w miesiącu lipcu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez sześć godzin dziennie. Program wakacji realizowany jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

5.

a) W świetlicy odbywają się terapeutyczne spotkania grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach działalności Klubu Przyjaciół Nasza Nadzieja.

b) Zebrania organizują członkinie Ligi Kobiet Polskich „ Koła Femina”

c) Spotkania organizują członkowie młodziezowego Ekoklubu

6.Stowarzyszenie jest współorganizatorem wspólnie z Kołem Wędkarskim SUM zawodów z okazji Dnia Dziecka

Promocja wolontariatu przez działania Szkolnego Kluby Wolontariusza

Młodzież bierze udział w akcjach charytatywnych, pomagała przy prowadzeniu Powiatowej Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, uczestniczy również w szkoleniach i integracyjnych wycieczkach

Turystyka uczy i wychowuje

W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych, turystycznych.

Organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla artystycznie uzdolnionej i młodzieży.

Organizowanie akcji charytatywnych :

a)przedświąteczne zbiórki żywności

b) organizowanie świątecznych spotkań: „Robimy wielkanocną palmę”,Wigilia w świetlicy w tym Książka pod choinkę ”.

Ośrodek Lokalnej Aktywności – świetlica środowiskowa w Nowej Rudzie - Słupcu przy ul. Radkowskiej 18

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku od 14.00 do 18.00. Dzieci i młodzież uczestniczą również w projektach :

 • „Zielona pracownia” - warsztaty przyrodnicze

 • „Decoupage”- warsztaty artystyczne

Ferie zimowe

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Program ferii realizowany jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Wakacje

Dla dzieci organizowane są dwa dwutygodniowe turnusy w miesiącu lipcu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez sześć godzin dziennie. Program wakacji realizowany jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Promocja wolontariatu porzez działania Szkolnego Klubu Wolontariusza

Młodzież bierze udział w akcjach charytatywnych, pomaga przy prowadzeniu Powiatowej Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, organizowaniu świątecznych spotkań: „Robimy wielkanocną palmę”,i "Książka pod choinkę ”; uczestniczy również w szkoleniach i wycieczkach integracyjnych.

Młodzieżowy Klub Wsparcia – spotkania organizowane są w środy, czwartki i piątki od 16.00 do 20.00

Festiwal literacki "Małe góry literatury"- młodzież uczestniczy w przygotowaniach do festiwalu "Góry literatury", przygotowuje miasteczko festiwalowe, przeprowadza wywiady z pisarzami

 

 


Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nasza Nadzieja

 • Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
 • tel. (74) 872 03 50
 • fax (74) 872 22 68
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżury w biurze - w poniedziałki i środy od 10.00 do 16.00
 • Data rejestracji: 30 listopada 1995 r.
 • Organizacja Pożytku Publicznego od lutego 2005 r.
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000004746
 • NIP: 885-13-55-486
 • REGON: 890357052
 • Nazwa banku i numer rachunku:
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Radkowie - 82953600012001000298960001

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

 • Marta Mierzejewska - Prezes Stowarzyszenia
 • Jadwiga Zgoda - Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Agata Bury – Skarbnik Stowarzyszenia
 • Teresa Budniak – Sekretarz Stowarzyszenia

Spółdzielnia Socjalna INVEST

 • ul. Zaułek 11, 57-400 Nowa Ruda
 • Tel./fax 74 814 34 80/ 730 090 301/ 730 090 302
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • NIP 8851636239                                                                                                                                                                                                                  

Członkowie Zarządu:

 • Lucyna Basista - Prezes Zarządu
   
 • Iwona Skulska - Zastępca

Klub Sportowy Piast Nowa Ruda

 • ul. Sportowa 1, 57-400 Nowa Ruda
 • tel. 74 872 46 40
 Członkowie Zarządu:
 • Krzysztof Bolisęga - Prezes 

Klub Sportowy Maraton

 • ul. Szpitalna 3/3, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 608 431 385
 Członkowie Zarządu:
 • Henryk Strzelaczak - Prezes

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS RP" im. św. Jana Bosko

 • ul. Kościelna 10, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 23 16
 Członkowie Zarządu:
 • Ireneusz Cerazy - Prezes Stowarzyszenia

Uczniowski Klub Sportowy "Centrum"

 • ul. Srebrna 11, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 606 495 947
 Członkowie Zarządu:
 • Roman Hujdus - Prezes Zarządu
 • Tadeusz Daszkiewicz - główny działacz

Międzyszkolny Związek Sportowy

 • ul. Stara Droga 39, 57-401 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 24 21
 Członkowie Zarządu:
 • Dariusz Chojecki - Prezes Zarządu

Uczniowski Klub Sportowy "Gwarek"

 • ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda
 • tel: 872 22 42
 Członkowie Zarządu:
 • Przemysław Achrem - Prezes

Uczniowski Klub Tańca Sportowego ART-TAN

 • ul. Kołowa 8a, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 603 558 132
 Członkowie Zarządu:
 • Andrzej Mierzejewski - Prezes

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nasza Nadzieja"

 • ul. Rynek 1/1, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 03 50
Członkowie Zarządu:
 • Łucja Zgryszka - Prezes Stowarzyszenia
 

Noworudzkie Stowarzyszenie Czterolistna Koniczynka

 • ul. Sportowa 1a, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 25 20
Członkowie Zarządu:
 • Zofia Babik Pietras - Prezes Stowarzyszenia
 

Stowarzyszenie Juwenalis

 • ul. Rynek 1/1, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 871 42 09, 502 315 977
 Członkowie Zarządu:
 • Andrzej Witowski - Prezes Stowarzyszenia

Zarząd Koła Ligi Kobiet Polskich im. Elizy Orzeszkowej

 • ul. Połoniny 6, 57-402 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 69 66, 501 222 101 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Członkowie Zarządu:
 • Elżbieta Łukaszewska - Przewodnicząca
 • Jadwiga Wójcik - Zastępca
 • Halina Folmer - Sekretarz
 • Krystyna Kuczyńska - Skarbnik

Liga Kobiet Polskich Koło "Femina"

 • ul. Świdnicka 19/5, 57-401 Nowa Ruda
 • tel: 515 082 627, 74 872 28 44
Członkowie Zarządu:
 • Helena Kochajkiewicz - Prezes Zarządu

Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej

 • ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08/ 509 100 183
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Członkowie Zarządu:
 • Teresa Bazała - Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

 • ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08
Członkowie Zarządu:
 • Julian Golak - Prezes Stowarzyszenia

Klub Inteligencji Katolickiej

 • ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08
Członkowie Zarządu: 
 • Teresa Bazała - Prezes Stowarzyszenia

Polski Klub Ekologiczny Koło w Nowej Rudzie

 • ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08
Członkowie Zarządu: 
 • Julian Golak - Prezes Stowarzyszenia

Komitet Organizacyjnych Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

 • ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda
 • tel: 74 872 53 08
Członkowie Zarządu: 
 • Julian Golak - Prezes Stowarzyszenia