Aktualności http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci Sun, 24 Sep 2017 15:05:44 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl OGŁOSZENIE http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1391-sgsdgv http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1391-sgsdgv

Przypominamy, że do dnia 15 października 2017 roku można składać oferty realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. Oferty dostarczyć należy do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie na formularzu, który dostępny jest w BOK i pokoju 309.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi po uchwaleniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w kolejności wynikającej z harmonogramu realizacji Programu.

Podstawowym kryterium oceny ofert będzie ich zgodność z zadaniami przyjętymi do realizacji w MPPiRPA na rok 2018, ponadto znaczenie realizowanego zadania w osiągnięciu przyjętych celów, kompetencje i możliwości realizowania zadania przez oferenta, wkład własny oraz ewentualna dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Miejską Nowa Ruda.

 

Naczelnik Wydziału

Infrastruktury Społecznej

Leszek Wójcik

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Wed, 20 Sep 2017 07:18:17 +0000
OFERTA UPROSZCZONA http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1386-oferta-uproszczona http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1386-oferta-uproszczona

{gallery}aktualnosci/przed{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Mon, 04 Sep 2017 09:45:42 +0000
Ogłoszenie Konkurs sport czerwiec 2017 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1360-ogloszenie-konkurs-sport-czerwiec-2017 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1360-ogloszenie-konkurs-sport-czerwiec-2017

tutaj

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Fri, 30 Jun 2017 08:55:08 +0000
Oferta wakacje 2017 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1359-oferta-wakacje-2017 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1359-oferta-wakacje-2017

tutaj

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Fri, 30 Jun 2017 08:34:37 +0000
Zarządzenie Nr 150 /17 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1357-zarzadzenie-nr-150-17 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1357-zarzadzenie-nr-150-17

Zarządzenie Nr 150 /17

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2017 roku :

 

Organizacja zajęć profilaktycznych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w dzielnicy Słupiec

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.z2016r.Dz.U.poz. 446 ze zm. )art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 25 maja 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. Organizacja zajęć profilaktycznych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w dzielnicy Słupiec wpłynęła jedna oferta – Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaję dotację dla Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda, w kwocie 12.500,00 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Fri, 23 Jun 2017 11:05:00 +0000
Zarządzenie Nr 149 /17 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1356-zarzadzenie-nr-149-17 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1356-zarzadzenie-nr-149-17

Zarządzenie Nr 149 /17

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2017 roku :

 

Organizacja zajęć profilaktycznych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w dzielnicy Centrum

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.z2016r.Dz.U.poz. 446 ze zm.)art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 25 maja 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. Organizacja zajęć profilaktycznych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w dzielnicy Centrum wpłynęła jedna oferta – Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaję dotację dla Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda, w kwocie 10.000,00 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Fri, 23 Jun 2017 11:04:08 +0000
Zarządzenie Nr 151 / 17 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1355-zarzadzenie-nr-151-17 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1355-zarzadzenie-nr-151-17

Zarządzenie Nr 151 / 17

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2017 roku :

 

Organizacja w czasie wakacji wyjazdowego obozu turystycznego dla dzieci i młodzieży z Nowej Rudy

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.z2016r.Dz.U.poz. 446 ze zm. )art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 25 maja 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. Organizacja w czasie wakacji wyjazdowego obozu turystycznego dla dzieci i młodzieży z Nowej Rudy wpłynęła jedna oferta – Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny, ul. Parkowa 16, 57 – 402 Nowa Ruda.

 

§ 2.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaję dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny, ul. Parkowa 16, 57 – 402 Nowa Ruda , w kwocie 15.000,00 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński    

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Fri, 23 Jun 2017 10:59:51 +0000
Zarządzenie Nr 148/17 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1354-zarzadzenie-nr-148-17 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1354-zarzadzenie-nr-148-17

Zarządzenie Nr 148/17

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację

zadania publicznego w 2017 roku :

 

Organizacja w czasie wakacji obozu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w ramach programu wychowawczego „Wybieram sport”

 

 

 

Napodstawieart.30ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym(t.j.z2016r.Dz.U.poz. 446 ze zm. )art.11ust.2iart.15ust.2hustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytkupublicznegoiowolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) BurmistrzMiastaNowaRudazarządza:

 

 

§ 1.

 

Na ogłoszony w dniu 25 maja 2017 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. Organizacja w czasie wakacji obozu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach prowadzonych w ramach programu wychowawczego „Wybieram sport” nie wpłynęła żadna oferta.

 

§ 2.

 

W związku z brakiem ofert realizacji zadania publicznego unieważniam ogłoszony konkurs.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

 

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Fri, 23 Jun 2017 10:58:02 +0000
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1344-werwer http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1344-werwer

tutaj

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Mon, 05 Jun 2017 09:01:14 +0000
Projekt uchwały zmieniającej MPPiRPA 25.05.2017 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1341-projekt-uchwaly-zmieniajacej-mppirpa-25-05-2017 http://www.um.nowaruda.pl/pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/1341-projekt-uchwaly-zmieniajacej-mppirpa-25-05-2017

tutaj

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Aktualności organizacje pozarządowe Tue, 30 May 2017 06:16:14 +0000