OGŁOSZENIE

 Nowa Ruda 14.04.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Nowa Ruda, działając na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 I ust.2 Uchwały Nr 404/XLVII/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudziez dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje projektu

Uchwały Nr .../ .../17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia ......  2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.

Projekt aktu uchwały  do wglądu, umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowa Ruda, oraz  na tablicy ogłoszeń urzędu . 

Istnieje możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną    lub elektroniczną  na wskazany adres:

Urząd Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1 , 57400 Nowa Ruda lub e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwagi zgłaszać można w terminie do 25 kwietnia 2017r

Burmistrz Miasta

Nowa Ruda

Tomasz Kiliński

Projekt (tutaj)

 

 Powrót