INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje o naborze zadań do projektu ”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2019 roku”

 

Harmonogramu dotyczący ”Budżetu obywatelskiego w Mieście Nowa Ruda w 2019 roku” przedstawia się następująco:

 

 1. Zgłaszanie zadań – od 22 stycznia do 6 kwietnia 2018 roku.

 2. Weryfikacja zadań - od 9 kwietnia do 31 maja 2018 roku.

 3. Ogłoszenie listy zadań zakwalifikowanych do głosowania - 1 czerwca 2018 roku.

 4. Głosowanie – od 11 czerwca do 29 czerwca 2018 roku.

 5. Ogłoszenie wyników głosowania – do 13 lipca 2018 roku.

 6. Wpisanie wybranych przez mieszkańców zadań do projektu budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2019 – do 30 września 2018 roku.

 7. Realizacja projektów -1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Przewidywana łączna kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie 300.000 zł. Z tej kwoty wyodrębnia się:

 1. Kwotę 150.000 zł na zadanie ogólnomiejskie,

 2. kwotę 150.000 zł na zadania dotyczące poszczególnych części Miasta Nowa Ruda w tym:

 • Drogosław – 50.000 zł

 • Centrum – 50.000 zł

 • Słupiec – 50.000 zł

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny i remontowy, jak i społeczny, np. kulturalny czy sportowy.

Koszt zgłoszonego do realizacji zadania nie może przekroczyć:

 • - przypadku zadania o charakterze ogólnomiejskim kwoty 50.000 zł.

 • - przypadku zadania dotyczącego części Miasta kwoty 50.000 zł.

 

Za zadanie o charakterze ogólnomiejskim uznaje się zadanie które:

- położone jest na terenie więcej niż jednej części Miasta lub,

- dotyczy zagadnienia lub inwestycji istotnej dla Mieszkańców więcej niż jednej części Miasta lub całego Miasta Nowa Ruda.

- w przypadku zadań inwestycyjno – remontowych pozostaje w zgodzie z założeniami strategii rozwoju Miasta Nowa Ruda, a w szczególności nie prowadzi do realizacji obiektów, które planowane są lub powinny zostać wykonane w innej niż wskazana przez wnioskodawcę lokalizacji lub które mogą być wykonane z możliwością uzyskania środków zewnętrznych.

 

Szczegóły dotyczące ”Budżetu obywatelskiego w Mieście Nowa Ruda w 2019 roku” dostępne pod adresem:

http://nowaruda.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_12/BIPF561759CBE5F41Z/386_konsultacje_budz_obywatelski.pdf

 

Powrót