Monitoring

Prace związane z budową monitoringu wizyjnego na terenie miasta Nowa Ruda mającego za zadanie poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców rozpoczęły się w roku 2004. Od roku 2005 obszarami dozorowanymi przez kamery szybkoobrotowe uchylne były ulice Rynek, Armii Krajowej, część ul. Kolejowej i ul. Podjazdowej oraz ulica Piastów, część ulic A. Fredry, Podjazdowej, Pl. Grunwaldzkiego i Przechodniej. Lokalizacja kamer w tych rejonach została wykonana na budynkach Rynek 17 i 28 oraz Piastów 2 i 30. Dalsza rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta, która nastąpiła w roku 2008, objęła rejon Słupca i części Os. Piastowskiego z lokalizacją kamer na obiektach przy ul. Radkowskiej 12-14 z obszarem dozorowania części ulic Radkowskiej, Szkolnej i Akacjowej, przy ul. Kłodzkiej 12 z obszarem dozorowania części ul. Kłodzkiej ze szczególnym nastawieniem na demolowane przystanki autobusowe, przy ul. Słupieckiej 2 (siedziba MOK) z rejonem dozoru części ulic Kłodzkiej, Słupieckiej, E. Kwiatkowskiego i Radkowskiej oraz na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 z obszarem dozorowania części ulic Teatralnej, Jeziornej i terenu Os. Piastowskiego. Centrum monitorowania zlokalizowane jest w siedzibie Straży Miejskiej w Nowej Rudzie. Ogólny koszt realizacji tego przedsięwzięcia do chwili obecnej zamknął się kwotą 162.030,13 zł. Realizacja programu monitorowania miasta Nowa Ruda byłaby bardzo utrudniona, gdyby nie bezinteresowne wsparcie przez następujące jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA, Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie. Podziękowania za wsparcie należą się również firmie TP EmiTel.

Centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej

Okiem kamery

Powrót