Numer alarmowy 112

Przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej nałożyło na Polskę obowiązek wprowadzenia w życie decyzji Rady Europy nr 91/396/EEC z dnia 29 lipca 1991 r. Powyższa decyzja zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia jednego numeru alarmowego 112 na terenie całej Unii Europejskiej. Numer ten w wielu krajach UE został wprowadzony wiele lat temu, kontaktować się z nim można w języku danego kraju. Stosownie do powyższej decyzji w Polsce został wprowadzony bezpłatny numer 112, który obsługuje teren miasta poprzez Komisariat Policji w Nowej Rudzie. Informacje o zaistniałych zdarzeniach kierowane są na numer alarmowy 112 , skąd dyżurny operacyjny Komisariatu Policji przekazywał je będzie do odpowiednich służb ratowniczych. Uruchomienie numeru 112 nie powoduje likwidacji dotychczasowych numerów alarmowych 997, 998, 999, dlatego też numer alarmowy 112 należy wykorzystywać, wtedy, kiedy nie umiemy zdefiniować zagrożenia w wymiarze trzech numerów alarmowych tj.: 998- straż pożarna, 997 - policja, 999 - pogotowie ratunkowe.

Dzwoniąc pod wyżej wymienione numery alarmowe skracamy czas interwencji wzywanej służby ze względu na skrócenie czasu alarmowania.

Dlatego też w przypadku zdefiniowania zagrożenia zalecane jest dalej wykorzystywanie dotychczasowych numerów alarmowych 997, 998, 999.W przypadku zaistnienia zdarzenia zgłaszający powinien podać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, numer telefonu, z którego dzwoni oraz adres miejsca zdarzenia, rodzaj zdarzenia (pożar, wypadek, powalone drzewo itp.). Zintegrowane Stanowisko Kierowania pełni funkcję centrum zgłoszeniowego, wyposażone jest w cyfrowy rejestrator rozmów służący do zapisywania całej rozmowy prowadzonej przez telefon alarmowy 112 oraz 997. Rejestrator zapisuje godzinę rozmowy, numer telefonu, z którego zgłaszane jest zdarzenie oraz całą rozmowę pomiędzy zgłaszającym a dyspozytorem, co daje możliwość łatwej identyfikacji osób w przypadku przekazywania informacji nieprawdziwych. Dane te są archiwizowane i przechowywane w postaci elektronicznej, co pozwala na szybką lokalizację i identyfikację numeru telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia.

Powrót