Ograniczenie niskiej emisji

 

projekt pt. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz oświetlenia energooszczędnego w ulicach Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia energooszczędnego w ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej

 

cele Projektu

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest ograniczenie ruchu zmotoryzowanego pomiędzy

częściami miasta Centrum i Drogosław oraz w samym centrum miasta na rzecz ruchu

rowerowego, pieszego i komunikacji publicznej, a w następstwie do ograniczenia emisji substancji

szkodliwych dla środowiska. planowane efekty

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

- poprawy zdrowia mieszkańców – dzięki lepszej jakości powietrza oraz aktywnemu trybowi życia

zmniejszą się liczby zachorowań mieszkańców;

- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – mieszkańcy będą poruszać się rowerem i pieszo po

specjalnie do tego wydzielonym ciągu pieszo-rowerowym;

 

Planowane efekty:

w ramach projektu zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o długości 3,80 km

wartość Projektu 6 270 020,89 PLN brutto

wkład Funduszy Europejskich 5 329 517,75 PLN brutto

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU RPO WD 2014 - 2020 Ograniczenie niskiej emisji