Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda


cele Projektu

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie GMNR (ograniczenie tzw. niskiej emisji) oraz poprawa jakości powietrza dzięki m.in. zastosowaniu instalacji OZE poprzez zmianę źródeł ogrzewania - instalacja kotłów na biomasę, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię przez budynki, które zostaną poddane termomodernizacji,

- zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery (j.w),

- zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych dzięki zastosowaniu kotłów na biomasę,

- zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej dzięki m. in. dociepleniom dachów, ścian zewnętrznych, wymianie okien i drzwi,

- spełnienie przez budynki użyteczności publicznej norm dot. termoizolacyjności

planowane efekty

w ramach projektu 3 budynki zostaną zmodernizowane energetycznie do końca 2018 r.

wartość projektu 3 487 895,88 PLN brutto

wkład Funduszy Europejskich 2 883 388,34 PLN brutto

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU RPO WD 2014 - 2020 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda