Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego

 

 

 

Projekt pt. Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie

 

cele Projektu

- poprawa dostępności do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T (droga nr 386 łączy się z siecią dróg

krajowych nr 8 i 34 i TEN-T A 4 poprzez Drogę Sudecką 381, dzięki inwestycji wrośnie ranga Nowej

Rudy jako miasta o bardzo dobrym i sprawnym węźle komunikacyjnym)

- poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Nowa Ruda (droga stanowi główną arterię

komunikacyjną w mieście)

- zwiększenie komfortu i płynności jazdy dzięki poprawie stanu technicznego drogi oraz dzięki

wybudowaniu właściwego systemu kanalizacji deszczowej (niwelacja negatywnego oddziaływania

wód opadowych na konstrukcję jedni i ochrona pieszych przed zabrudzeniem wodami opadowymi)

 

planowane efekty

w ramach projektu zostanie przebudowane 3,81 km dróg wojewódzkich

wartość Projektu 15 384 508,63 PLN brutto

wkład Funduszy Europejskich 8 695 500 PLN brutto

 

 

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU RPO WD 2014 - 2020 Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego