POIiŚ 2014-2020 http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020 Fri, 17 Nov 2017 22:12:30 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda POIS.02.05.00-00-0017/16 http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/1362-poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego-w-gminie-miejskiej-nowa-ruda-pois-02-05-00-00-0017-16 http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/1362-poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego-w-gminie-miejskiej-nowa-ruda-pois-02-05-00-00-0017-16

Czas realizacji: od 23.11.2016 do 28.09.2018

Całkowite wydatki projektu wynoszą: 2 437 019,13 PLN i w 85% są współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Dofinansowanie: 2 071 466,26 PLN

 

 

Cel projektu:

 • głównym celem jest zwiększenie powierzchni terenów zieleni dostępnych w mieście Nowa Ruda oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie sześciu specjalnie wyodrębnionych obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji.

   

Działania w ramach projektu:

 • projekt obejmuje zagospodarowanie sześciu obszarów o powierzchni 7,74 ha: Obszar 1 – przy ul. A. Fredry, Obszar 2 – teren przy Osiedlu XXX-lecia, Obszar 3 i 4 – teren przy ul. Kłodzkiej, Obszar 5 i 6 – centrum Nowej Rudy ul. Mikołaja Kopernika, Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta,

 • utworzenie nowych terenów zieleni o powierzchni 7,48 ha: zasadzenie 158 szt. drzew, 5482 szt. krzewów, 7330 szt. roślin zielonych,

 • wprowadzenie placów zabaw, placów wypoczynkowych, stref rekreacyjnych i tematycznych.

 • wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody: stworzenie budek lęgowych, karmników dla ptaków, ogrodu roślin zielonych aromatycznych i pożytecznych dla owadów,

 • wprowadzenie zieleni izolacyjnej, która przyczyn się do oczyszczania powietrza z toksycznych związków,

 • poprawa jakości środowiska miejskiego w wyniku uporządkowania terenów objętych projektem,

 • rozpowszechnianie zdrowego trybu życia, treści przyrodniczych, ekologicznych,

 • prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych.

   

   

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) POIiŚ 2014-2020 Thu, 13 Jul 2017 07:50:45 +0000