Nieprawidłowości w projekcie http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/nieprawidlowosci-w-projekcie Sat, 17 Feb 2018 01:05:02 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Nieprawidłowości w projekcie http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/nieprawidlowosci-w-projekcie/1390-nieprawidlowosci-w-projekcie http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/nieprawidlowosci-w-projekcie/1390-nieprawidlowosci-w-projekcie

W związku z realizacją projektu pt. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" Gmina Miejska Nowa Ruda informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W szczególności poprzez:

a) e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub

b) elektroniczny system zgłoszeń na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

 

 

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Nieprawidłowości w projekcie Fri, 08 Sep 2017 10:46:45 +0000