WSPÓLNIE DLA KULTURY http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury Thu, 22 Feb 2018 11:04:00 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl ZABAWA DLA DZIECI http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1415-zabawa-dla-dzieci http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1415-zabawa-dla-dzieci

{gallery}aktualnosci/bydg{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) WSPÓLNIE DLA KULTURY Wed, 22 Nov 2017 12:29:36 +0000
NABÓR WNIOSKÓW "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM" http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1384-nabor-wnioskow-tu-mieszkam-tu-zmieniam http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1384-nabor-wnioskow-tu-mieszkam-tu-zmieniam

Nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” (15.07 – 30.09.2017 r.)

Wyjątkowa inicjatywa społeczna – Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”.

III edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów, którymi fundacja wesprze najbardziej perspektywiczne cele.
W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

Projekty można zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej:

http://granty.fundacja.bzwbk.pl

Regulamin dostępny na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl

Fundacja Banku Zachodniego WBK wesprze realizację 20 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 8.000 zł, dofinansuje 23 projekty kwotą 6.000 zł, 31 projektów kwotą 4.000 zł i 26 projektów kwotą 3.000 zł.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej
przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia dalej jako „Projekt”.

 

Zachęcamy do brania udziału w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”.


{gallery}aktualnosci/bzwbk{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) WSPÓLNIE DLA KULTURY Wed, 23 Aug 2017 07:39:29 +0000
KINO NA GRANICY http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1358-kino-na-granicy http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1358-kino-na-granicy

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) WSPÓLNIE DLA KULTURY Wed, 28 Jun 2017 07:22:41 +0000
I WAMBIERZYCKIE SPOTKANIA MUZYCZNE http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1353-i-wambierzyckie-spotkania-muzyczne http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1353-i-wambierzyckie-spotkania-muzyczne

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) WSPÓLNIE DLA KULTURY Thu, 22 Jun 2017 08:05:54 +0000
FESTIWAL SŁODKOŚCI http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1346-festiwal-slodkosci http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1346-festiwal-slodkosci

{gallery}aktualnosci/mas{/gallery}

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) WSPÓLNIE DLA KULTURY Thu, 08 Jun 2017 10:04:55 +0000
WSPÓLNIE DLA KULTURY http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1345-svsvs http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/interreg-v-a/wspolnie-dla-kultury/1345-svsvs

 

Projekt „Wspólnie dla kultury- Společně pro kulturu!”współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.  

 

 

Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p. n. Wspólnie dla kultury.

Czas realizacji od 02.01.2017 r do 29.02.2020 r.

Całkowite wydatki projektu wynoszą 460 987,32 euro

Partnerzy projektu: Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków i Miasto Broumov.

Cel projektu:

 • podjęcie współpracy przez partnerów w celu organizacji wspólnych inicjatyw integrujących,

 • zbudowanie współpracy transgranicznej na terenie Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej w celu wzmacniania relacji partnerskich,

 • realizacja inicjatyw oddalonych społeczności lokalnych współpracujących w różnych dziedzinach.

Działania w ramach projektu:

 • obejmą polsko-czeskie inicjatywy które będą inicjowane przez lokalną społeczność,

 • odbędzie się 71 imprez transgranicznych (36 po stronie CZ i 35 po stronie PL) oraz będą organizowane warsztaty tematyczne: filmowe, folklorystyczne, teatralne, sztuki,

 • każda impreza zakłada udział pl i cz uczestników; które będą promowane przez wszystkich partnerów,

 • corocznie będzie wydawany kalendarz imprez z terminami i opisem,

 • w 2017 i 2018 odbędzie się konkurs fotograficzny. Temat: życie kulturalne mieszkańców ZNRB w kontekście współpracy transgranicznej. Każdy partner co roku wyłoni jednego zwycięzcę.

  W ramach projektu odbędzie się 71 imprez trans granicznych (35 po stronie pl i 36 po stronie cz). Partnerzy mikroregionu Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej w latach 2016-2019 będą wspólnie realizować przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój zintegrowanej społeczności lokalnej oraz rozwój współpracy instytucji lokalnych w celu budowania poczucia przynależności do wspólnego regionu. W ramach projektu instytucje kultury oraz lokalne stowarzyszenia czterech partnerów: Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Radkowa i Broumva podejmą współpracę w celu organizacji wspólnych inicjatyw integrujących społeczność lokalną pogranicza oraz prezentację trwałości partnerstwa, jego pozytywnych efektów tworzących wspólną platformę współpracy. Przez cały okres realizacji projektu będą się odbywały wspólne warsztaty dla dzieci i młodzieży z Polski i Czech. Projekt ukierunkowany jest na wykorzystanie potencjału partnerów w sferze kulturalnej i edukacyjnej. Partnerzy wspólnie zdiagnozowali swoje potrzeby oraz określili cel wzajemnego poznania, integracji społecznej oraz wzmocnienia tożsamości lokalnej. Celem partnerów jest również realizacja takich inicjatyw społecznych aby dotrzeć do mieszkańców rozproszonych po terenach wiejskich mikroregionu i zachęcić ich do udziału we wspólnych imprezach. Działania w sferze kultury i edukacji uzupełni wspólna promocja.

  W ramach projektu partnerzy: Gmina Miejska Nowa Ruda (partner wiodący projektu) Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków i Miasto Broumov zrealizują 7 wspólnych działań kluczowych projektu:

  KINO NA GRANICY: w ramach działania Miasto Nowa Ruda i Broumov zorganizują 25 edycji warsztatów filmowych oraz projekcję 60 polskich i czeskich filmów i bajek dla najmłodszych.

  TEATR NA GRANICY: w Broumovie odbędzie się 6 edycji dwudniowych warsztatów teatralnych, których efektem będą przedstawienia prezentowane u partnerów projektu, Gmina Nowa Ruda przygotuje trzy edycje polsko-czeskiego Musicalu .

  MUZYKA KLASYCZNA NA GRANICY:

  - Gmina Radków zorganizuje Przeglądy Młodych organistów oraz trzy edycje Festiwalu Reimana, Miasto Broumov zaprosi partnerów na 13 edycji koncertów muzyku kameralnej w kościołach.

  Tradycje na pograniczu: Gmina Nowa Ruda zorganizuje trzy edycje Dnia Czeskiego, odbędą się dwudniowe warsztaty pn. FOLKLOR POGRANICZA a Broumov w latach 2017-2018-2019 zaprosi nas na obchody Św. Wacława.

  SZTUKA NA PGRANICZU:

  Gmina Nowa Ruda zorganizuje trzy edycje Literatury na Ganku , oraz Sowiogórskiego Festiwalu Artystycznego zaprosi również polskich i czeskich uczestników na warsztaty Gliniane impresje.

  FESTIWALE NA GRANICY 2017-2018-2019

  W Radkowie odbędą się trzy edycje Festiwalu Słodkości; Festiwal Kwiatów, oraz Festiwal Rokowy w Broumovie

  WSPÓLNA INTEGRACJA

   

  Gmina Miejska Nowa Ruda w ramach imprezy Polsko-czeskie zabawy z kawą opracuje przepis na awę pogranicza: POLCZESZKĘ. Kawa będzie serwowana na imprezach plenerowych oraz mamy nadzieje w kawiarniach na pograniczu i stanie się produktem charakterystycznym dla Ziemi Nowrudzko-Radkowsko-Broumovksiej.

   

  Projekt zakłada liczne działania promujące wspólne inicjatywy, działania partnerskie i efekty współpracy tak aby dotrzeć do wszystkich chętnych którzy chcą wziąć udział w zaplanowanych inicjatywach a przy tym dobrze się bawić i poznać naszych sąsiadów.

   

   

   

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) WSPÓLNIE DLA KULTURY Thu, 08 Jun 2017 09:44:20 +0000