POLSKO-CZESKI BLOG O WSPÓŁPRACY

Projekt zakłada zwiększenie intensywności oraz poprawę poziomu współpracy dzieci i młodzieży z miast partnerskich Nowej Rudy i Broumova oraz promowanie tej współpracy wśród szerszej społeczności poprzez prezentowanie dobrych praktyk prowadząc polsko-czeskiego bloga o współpracy. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę budowania współpracy i kreowania wspólnych inicjatyw transgranicznych wśród "nowego pokolenia" pogranicza. Praktyka pokazuje, że najlepsze efekty niwelowania barier mentalnych, fizycznych oraz językowych wśród społeczności pogranicza przynoszą inicjatywy integracyjne wśród dzieci i młodzieży. Działania mające na celu wzajemne poznanie poprzez wspólną naukę i zabawę likwidują bariery mentalne i językowe i budują trwałość współpracy.  


Miasto Nowa Ruda oraz Broumov rozpoczęli realizację międzynarodowego projektu pod nazwą „Polsko-czeski blog o współpracy”. W projekcie biorą udział dzieci i młodzież z Bromuova oraz młodzież z Nowej Rudy. Celem projektu jest wzajemne poznanie się młodych ludzi a co za tym idzie zlikwidowanie barier językowych i kulturowych oraz stworzenie podstaw do trwałej współpracy. Projekt rozpoczął się warsztatami animacji językowych. Młodzież z Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie i Domu Dzieci i Młodzieży ULITA w Broumovie przez dwa dni poznawała się, bawiła i uczyła porozumiewać. Warsztaty odbyły się w Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej w Srebrnej Górze . Polska młodzież pokazała także swoim czeskim kolegom Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie i Twierdzę Srebnogórską. Uczestnicy zwiedzili stolicę Dolnego Śląska poznając zabytki Wrocławia.

 

Uczestnicy dobrze się bawili i już nie mogą doczekać się kolejnych spotkań, tym razem na warsztatach blogerskich, fotograficznych i filmowych.

 

ZAPRASZAMY NA BLOGA:

BLOG (tutaj)

 

 

Projekt „Polsko-czeski blog o współpracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU INTERREG V A Polsko-czeski blog o współpracy. POLSKO-CZESKI BLOG O WSPÓŁPRACY