ROWEREM DO CZECH


Projekt Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

  

Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska

 

Rowerem do Czech!!!!

Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p. n. Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska.

W ramach projektu zostaną wybudowane transgraniczne połączenia rowerowe pomiędzy partnerami Gminą Miejską Nowa Ruda, Gminą Nowa Ruda, Gmina Radków, Miastem Broumov i Gmina Krynice. Budowane ścieżki rowerowe i nowe oznaczenia pozwolą stworzyć zintegrowany system ścieżek na pograniczu Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskim. Ścieżki zostały tak zaprojektowane aby udostępnić osobom korzystający ze ścieżek możliwość zwiedzania zabytków kulturalnych i przyrodniczych ZNRB.

 

Czas realizacji: od 01.01.2017 r do 30.06.2019 r

Całkowite wydatki projektu wynoszą: 1 695 562,69 euro

Partnerzy projektu: Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków, Gmina Krinice i Miasto Broumov.

Cele projektu:

  • dobudowanie i połączenie kluczowej infrastruktury turystycznej - uatrakcyjnienie regionu dla turystów poszukujących miejsc dla aktywnie spędzonego urlopu,

  • wytworzenie wspólnej oferty turystycznej w czesko-polskim regionie pogranicza,

  • podniesienie atrakcyjności regionu dla turystów,

  • zwiększenie liczby odwiedzających region i wydłużenie pobytu turystów przyniesie pozytywne skutki dla lokalnych gospodarek.

Działania w ramach projektu:

  • ukierunkowane są na dobudowanie transgranicznego połączenia rowerowej i turystycznej infrastruktury,

  • dobudowanie podstawowej infrastruktury turystycznej (zaplecze dla turystów z przechowalnią bagażu i rowerów) – po stronie czeskiej,

  • stworzenie punktu wejściowego na początku ścieżki rowerowej który doprowadzi do polskiej części obszaru z kilkoma miejscami parkingowymi,

  • zakończenie sieci szlaków turystycznych,

  • dobudowanie infrastruktury rowerowej (ścieżki i trasy rowerowe łącznie z wypoczynkiem) – po stronie polskiej,

  • promocja wyników realizacji projektu.

Powrót