Projekt „Atrakcje Kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”

 

 

 

Projekt „Atrakcje Kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

 

Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej

 

 

Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p. n. Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej.

 

Czas realizacji od 02.01.2017 r do 29.12.2017 r.

 

Całkowite wydatki projektu wynoszą: 70 580,00 euro

 

Kwota dofinansowania z EFRR: 59 993,00 euro

 

Kwota dofiansowania z budżetu państwa: 1 764,50 euro

 

Partnerzy projektu: Gmina Miejska Nowa Ruda oraz Miasto Broumov.

 

 

Cel projektu:

 

 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających zabytkowe centra miast partnerskich poprzez odnowę i uruchomienie dodatkowych atrakcji kulturowych na miejskich szlakach spacerowych,

 • zadaniem partnerów jest zwiększenie jakości posiadanej oferty turystycznej,

 • poprawa warunków do rozwoju usług okołoturystycznych w miastach partnerskich,

 • rozwój lokalnej branży turystycznej.

   

Działania w ramach projektu:

 

 • uruchomienie galerii sztuki w centrach miast udostępnione turystom do zwiedzania, prezentujące zabytki Nowej Rudy i Broumova,

 • promocja powstałych produktów turystycznych,

 • stworzenie Galerii Sztuki prezentującej dzieła lokalnych artystów pogranicza pl-cz,

 • promocja nowego produktu – galerii sztuki w miastach partnerskich podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru oraz Biegunów Kultury,

 • organizacja plenerów malarskich;

 • organizacja wystaw z plenerów malarskich.

   

   

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU INTERREG V A Atrakcje Kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej Projekt „Atrakcje Kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”